Vliv počítačových her na děti

1. - Psychologické aspekty počítačové výuky

05.10.2015 14:10
Otázkou vlivu počítačů a počítačových her na děti a dospívající mládež se v současnosti zabývá v zahraničí i u nás mnoho odborníků z nejrůznějších oblastí. Kdo chce najít odpověď na otázky týkající se vztahu dětí k počítačovým hrám a k počítačům vůbec, musí si nejdřív ujasnit, z jakého pohledu jej tato problematika zajímá. Jiné faktory zohlední lékaři, jiné učitelé a rodiče a zcela odlišný názor mají děti samotné. První kontakt s výpočetní technikou Obrovský rozmach informačních technologií se u nás po roce 1989 projevil neuvěřitelným "boomem" prodejen s výpočetní technikou. Osobní počítače začaly pronikat takřka na všechna pracoviště. Naše dospělá populace od řídících pracovníků po skladníky byla náhle donucena naučit se s výpočetní technikou pracovat. Po dotazu, kde se děti nejčastěji poprvé setkaly s počítačem, odpověď nejčastěji zněla: " U rodičů v zaměstnání." Počítače se stejně rychle rozšířily i do domácností. Další skupina dětí odpověděla, že počítač mají rodiče doma, nebo že...

2. - Počítače představují pro děti a dospívající nebezpečí i příležitost

05.10.2015 14:11
Počítače jako příležitost Nedávno mi známý vyprávěl, jak si jeho syn přes internet vyměňuje dlouhé milostné dopisy se svojí přítelkyní, která je na stáži v USA. Nemyslím si, že spojení prostřednictvím počítačů v tomto případě dokonale nahradí živý lidský kontakt. Na druhé straně si ale dovedu představit, že v jiných situacích může taková komunikace ušetřit dlouhé hodiny strávené v letadle, na letišti, hledání hotelů a zbavit člověka dalšího nepohodlí na cestách. Počítače již dětem a dospívajícím nahradily dopisování s kamarády v cizině pomocí klasické pošty. Určité dobré možnosti jistě poskytují i různé výukové programy. Učení nejenže nemusí být mučením, ale může to být i hra a zábava (např. interaktivní adventury, které mají naučit psanému jazyku i výslovnosti). Konečně počítače mohou představovat i lepší trávení volného času, pokud bychom s nimi srovnávali např. návštěvu hlučného rockového klubu, či diskotéky nebo s pitkou. Počítače jako nebezpečí Ačkoliv jsem svým založením spíše...

3. - Osobní počítače a zdraví

05.10.2015 14:13
Delší práce s počítačovým monitorem je spojována s celou řadou negativních symptomů působících na člověka. Únavě očí i celkové únavě při "sedavé" práci s počítačem lze předejít aplikací některých preventivních principů. Žáci pracující na počítačích např. při hodinách informatiky, které jsou povětšinou realizovány formou "dvouhodinovek", mohou někdy zanedbávat své tělesné potřeby. Jsou natolik "zabráni" do počítačového programu, že odchod na WC co nejvíce oddalují, čímž by mohlo dojít k závažným komplikacím močovodu. Učitelé zavádějící výpočetní techniku do své výuky by měli být o všech problémech, které taková forma výuky přináší, dobře informováni. Bolesti a únava horních končetin Sezení ve fixní pozici dlouhou dobu, prudký či repetičn pohyb hlavy, těla nebo paží, mohou způsobovat bolest (únavu) krčních svalů, ramenou a paží. Tyto symptomy obyčejně mizí, jakmile se práce přeruší. Ale špatná organizace pracovního místa, či nevhodné techniky psaní, zvyšují uživatelům klávesnice riziko...