Rozbor jména

Charakteristika osobnosti – dle chaldejské abecedy

 

Lea Káňová

351 215761 = 31

  9       22

             4

9 + 4 = 13 = 1+3 = 4

osobní charakteristika = 9

rodinná charakteristika = 4

celková chrakteristika = 31

složené číslo = 13

jednoduché číslo  = 4

 

 

Osobní charakteristika

Číslo 9 vibruje s planetou Mars. Ten reprezentuje agresivní akci, pronikání, odvahu a konflikt. 9 je číslem originality a iniciativy a také protikladných vlastností – zranitelnosti a naivity.

Když je slunečním znamením RAK, tak je vibrace 9 v ostrém kontrastu se základními instinkty slunečního znamení. Když se to tak občas projeví, je chování tak neobvyklé, že to ohromí a překvapí i samu tuto osobu.

Lidé 9 nejsou tvrdohlaví, ale jsou odhodláni dostat to, co chtějí a v tom je rozdíl. Tvrdohlavost reaguje, rozhodnost zahajuje. 9 znamená sklon k impulzivnímu chování a zbrklým rozhodnutím, později následuje lítost.  I když hněv vzplane vcelku často, tito lidé zapomenou na šrámy a rychle odpustí. Pro své nepřátele jsou velice zranitelní, protože mají sklon lidem ze své podstaty důvěřovat. A jelikož jsou tak přímí, čekají od ostatních totéž. Nejsou schopni nečestnosti a ta je vždy překvapí, jelikož nejsou schopni takových pohnutek.

Jednou z nejvýhodnějších vlastností čísla 9 je proniknou k jádru věci rychle a snadno. Nadvláda Marsu nad 9 dovoluje těmto lidem rychle odhalit podstatu a z tohoto důvodu nesnesou pomalejší myšlení, což jim jistě nevyslouží popularitu.

Mají silný sklon k ješitnosti. Alespoň tak se to jeví na povrchu. Avšak lidé 9 nejsou domýšliví, i když jim nesporně téměř vždy záleží na tom, jak vypadají. Kořen tohoto postoje tkví v tom, že se bojí odmítnutí, protože pod drzým čelem se lidé 9 chvějí nedostatkem sebedůvěry. Přestože mohou působit jako lidé, kteří se prosazují, potřebují neustále slyšet ujišťování, že je lidé mají rádi, že jsou respektováni, milováni. Přes všechnu tu dravost a zdání nezávislosti si sami uvnitř sebe nejsou vůbec jisti. Jsou velice štědří. Lidé 9 nepotřebují lekci v dávání. Jejich první instinkt je dát, nechat jít a ať se zítřek o sebe postará sám.

 

Rodinná charakteristika

Jedná se o číslo (4), které je velmi podmíněno náhodě a osudu. Jako by přitahovali do svého života lidi, kteří je mají něčemu naučit, či naopak oni mají naučit něco je… Současně si tím vyvažují svoji karmu, která má nejspíše zachránit své druhé „JÁ“, aby neupadlo mezi padlé anděly. Proto se zvolila tahle vibrace tohoto čísla.  Opakovaně lidi šokují ať již svými názory, nebo jednáním. Jakmile jim někdo řekne, že je něco nemožného, tak to rozezvučí jejich vnitřní zvony a jdou se právě o to pokusit s takovou vervou, že se jim to povede, až mnozí žasnou. Nezajímají je třídní rozdíly, přátelí se jak s chudáky, tak  se zámožnými. To však neznamená, že nevěnují pozornost svému pohodlí a bohatství… je to proto, že nevěnují pozornost svému okolí. Žijí ve svých představách. Charakterizuje je heslo: „žít a nechat žít“.

 

Celková charakteristika

Genialita, uzavřenost, soběstačnost, osamělost a izolovanost, tak by se daly charakterizovat vlastnosti čísla 31. Osoba obdařená tímto číslem v jistém období svého života vymění výsluní a zářivé přísliby za klid a mír přírody.

 

Složené číslo 13 – Obrození a změna

13 není nešťastné číslo, jak mnoho lidí věří. Ve starověku se říkalo, že „ten, kdo pochopí význam a to jak používat číslo 13, bude obdarován mocí a převahou“. Symbolem 13 je kostra nebo smrt s kosou, žnoucí lidi na pažitu nově vzrostlé trávy, kde mladé tváře raší ze země a vynořují se všude kolem. 13 je číslem převratu, který nabízí nový směr vývoje. Je spojena s mocí, která, když je použita k sobeckým účelům, vyvolá zkázu. Znamená varování před neznámem a neočekávaným. Klidné přijmutí a přizpůsobení změně přinese s sebou klid a mír do života osoby a sníží možnost cokoliv negativního. 13 se pojí s genialitou a objevy, kdy je třeba postavit se novým výzvám a překonávat staré a již dosluhující názory.

 

Jednoduché číslo 4

Číslo 4 vibruje s planetou Uran. Ten reprezentuje individualismus, originalitu, vynalézavost  a toleranci. 4 je číslem nekonvenčního chování a náhlých nečekaných událostí – také geniality.

Když je slunečním znamením RAK, tak je vibrace 4 v ostrém kontrastu se základními instinkty slunečního znamení. Jeho neobvyklé chovaní často překvapí i osobu samotnou. Individualita zabarvuje každou jejich myšlenku a činnost. Jestliže existuje způsob jak věci dělat jinak osoba 4 jej najde. Jejich řeči opakovaně šokují ostatní, často se zdá, že je to jejich záměr, to skutečně je.  Lidé 4 žijí v budoucnosti o přítomnost a minulost se příliš nezajímají. Svými nápady jsou o světelné roky dopředu před ostatními. Předvídají, co se stane, dříve, než se tak skutečně stane. Jejich životní styl se pohybuje od nekonvenčnosti až k bizarnosti, přičemž jejich bláznivé nápady jsou častěji úspěšné, než neúspěšné. Dále viz. Rodinná charakteristika.

 

 

22

Březen

Leona

 

Leona
Význam jména

Svátek:
22. Březen

 

Původ jména:
řecký

 

Varianty jména:
Lea, Leonka, Lejka, Leuška

 

Symboly jména Leona:
lev

 

Význam jména Leona:
Význam jména pochází z řeckého león "lev", latinská forma je leo. Českou obdobou jména je Lev a Leoš.

 

Známé osobnosti se jménem Leona:
(*1967) Leona Machálková
(*1985) Leona  Lewis
(*1993) Leona  Šenková
(*1942) Leona  Detiege
(*1920) Leona Helmsley
(*1981) Leona  Černá