Horoskop (RADIX)

RADIX – základní horoskop při narazení

(může se s časem měnit, dle výchovy a nabytých zkušeností)

Narození: 5.7.1987 v 19:10hod. v Brně

Sluneční znamení: RAK

Živel: Voda

Vládce: Luna (Měsíc)

Kov: Stříbro

Přednosti: Citlivost, vnímavost

Slabiny: Náladovost, domýšlivost


 

Slunce - Já, individualita, osobnost

Slunce symbolizuje osobní identitu. Ukazuje na oblasti, kde se má bytost naučit samostatnosti, může se seberealizovat a odlišit od ostatních a zářit. Postavení Slunce může vypovídat o povolání, které by povaze člověka vyhovovalo nejlépe.

Slunce v Raku

Tito lidé jsou obvykle velmi citliví, ale svůj (často bohatý) citový život spíše skrývají za neprůhlednou masku. Zejména u Raka je důležitou součástí výkladu také vyhodnocení polohy Měsíce, protože ten Raku vládne a určuje, do jaké míry bude, či nebude dotyčná osoba uzavřená. Měsíc v Beranu působí velmi odvážně a sebevědomě, kdežto ve Štíru naopak tajemně a uzavřeně. Slunce v Raku vyžaduje jistotu bezpečného domova a rodinného prostředí, pokud má tyto prvky k dispozici, člověk se cítí šťastný a je schopen rozvíjet své mateřské instinkty. Takto postavené Slunce nerado riskuje a spíše stojí nohama pevně na zemi. Raci, kteří nemají pevné rodinné zázemí, jsou často cyničtí, uštěpační a nepříjemní, čímž za touto maskou skrývají své nejistoty a pocity prázdnoty.

Znamení Raka je ovládáno Měsícem, který dává lidem narozeným v tomto znamení, zvláštní, výrazně citové založení, a tím i značnou zdrženlivost až nesmělost. Jejich rozum, myšlení i chování je velmi závislé na náladách, a proto se rádi upínají na silnější osobnosti a volí si i partnery, kteří jim poskytnou oporu.

Tito lidé milují svůj domov, rodiče i vlastní rodinu, ale bývají vláčeni svými romantickými sny a proměnlivostí svých nálad, že ani nemohou, přes svůj vrozený ostych, zůstat věrní svému milovanému partnerovi. Nemohou za to a nemyslí to zle, to jen jejich povaha má vlivem Měsíce způsobenou citovou rozkolísanost, která se promítá i do jejich vztahů. Sami tím velice trpí a s oblibou obohacují své nitro dalším a stále novým utrpením.

Lidé narození ve znamení Raka bývají velmi umělecky založení a mnozí z nich umějí své bohaté citové vjemy sdělovat štětcem, slovem i zpěvem a i když se o nich říká, že jsou ovlivnitelní, tak ovlivňují vlastně oni své okolí a obohacují ho o kouzlo své emocí plné osobnosti.

I když by se mohlo zdát, že budou při svém založení v životě dost nepraktičtí, pravda je taková, že pokud se jedná o finance a životní úroveň, vědí jak se o ní postarat a jejich jednání vykazuje hodně smyslu pro realitu. Svou osobnost dovedou svérázně prosadit a zajistit sobě a své rodině pohodlný život, protože přívětivý a útulný domov a rodinná pohoda je pro jejich zjitřenou mysl a neklid, potřebným útočištěm.

Jsou to lidé nevýbojní a plaší, ale jsou i velmi inteligentní a dost chytří, aby uměli nasbírané zkušenosti dobře zhodnotit. Z toho plyne, že pokud někdy zjistili, že jejich plachost budí sympatie a ochotu jim vyjít vstříc, vědí, jak tuto vlastnost vyrobit a s úspěchem ji provozovat, protože z uměleckých talentů jim ani herectví není odepřeno.

Častěji než zlost, mají na repertoáru nářky nebo lítost a spíš než násilí, předvedou milou bezradnost. Ve své podstatě to jsou introverti, kteří na sebe neradi poutají pozornost, ale o to jsou poutavější.

Známé osobnosti   narozené ve znamení Raka: Franz Kafka, Jan Neruda, Ota Pavel, Karel Gott, Jiří Grossmann, Olga Havlová, Ernest Hemingway, Josef Jungmann, Gina Lolobrigida, Francesco Petrarca, František Plánička, Erich Maria Remarque, Rembrandt, Ringo Starr, Meryl Streepová, George Sandová, Louis Armstrong, Harrison Ford

Slunce v 7. domě

Slunce v sedmém domu značí osobnost na očích veřejnosti. Život člověka je pod vlivem bližních - rodiny nebo obchodního partnera. Tato spojení mu dodávají energii a orientaci, protože této povaze chybí dostatek iniciativy, jeho akce vycházejí z reakcí ostatních. Je to člověk, který umí jednat s lidmi a má nadání pro vztahy s veřejností. Může najít uplatnění v povoláních jako například v prodeji, reklamě nebo propagaci. Moc a síla člověka bude spočívat v jeho vztazích s ostatními a člověk bude muset pomáhat ostatním, čímž získá své postavení. Je to povaha se silně vyvinutým smyslem pro rovnováhu a schopností zastávat vůdčí roli.

 Aspekty Slunce

- Slunce konjunkce Merkur (2°24’)

Mezi Sluncem a Merkurem může vzniknout pouze konjunkce. Lidé s tímto aspektem jsou subjektivní a tvořiví, dovedou vyjádřit své mínění a také se často projevují umělecky. Výborný aspekt pro umělce, kteří vystupují na jevišti, ale omezuje logické myšlení a smysl pro detail. Myšlení je velmi výrazně subjektivní. S tímto aspektem se také pojí i arogance a předpojatost. Jedná se k v každém případě o intelektuální bytost. (charakter výsledného projevu vždy hodně záleží na konkrétním znamení).

- Slunce opozice Neptun (6°42’)

Neharmonické aspekty způsobují, že jsou lidé příliš soucitní a obětaví, čímž se vystavují nebezpečí zneužívání a podvodů. Tito jedinci musí být obvzláště opatrní vůči drogám, alkoholu a tabáku, mají značné sklony návykovými látkami řešit své problémy, nebo vize. Zvýšená žádostivost (s každou planetou), v případě Slunce je to chorobná žádostivost po slávě, moci a autoritě, enormní sexuální žádostivost, zmatenost a chaotičnost, typické pro falešné guruy a proroky (hrají si na něco, co nejsou), falešná inspirace, choroby (vyšší citlivost).

- Slunce trigon Pluto (5°57’)

Harmonické aspekty přináší člověku rozhodnost a také přesvědčivé vystupování. Je ale i tvrdošíjný a má sklony k tajnůstkářství. Sklony k ovlivňování druhých lidí formou účinné manipulace na podvědomé úrovni. Výborné regenerační schopnosti, vědomí všemohoucnosti a nesmírně silná vůle. Člověk prakticky získá všechno, čeho chce dosáhnout, často však za každou cenu.

- MC kvadratura Slunce (5°34’)

V záporném smyslu potíže s uznáním vlastních hodnot.

    - Severní uzel kvadratura Slunce (6°29’)

Nesoulad: Neustále se vracející konflikty a napětí mezi nároky znamení Slunce a úkoly měsíčního uzlu, které čekají na realizaci. Z tohoto důvodu není jasno o životní cestě, vnitřní rozervanost, zábrany, lenivost, nerozhodnost a zpoždění v osobním vývoji.


kvadratura Jižní Uzel (6°29’)

Luna (Měsíc) - Cit, instinkt, kořeny a matka

Místo v horoskopu, kde se nachází Měsíc ukazuje, co nám poskytuje pocit bezpečí a kde hledáme jistoty. Popisuje, jak jsme citliví a jak instinktivně reagujeme na okolí. Měsíc vypovídá také o našem dětství a zkušenosti s matkou.

 

Luna (Měsíc) ve Vahách

Luna ve Váhách hledá bezpečí skrze pocit společenské angažovanosti - vztah k partnerovi, určité společenské postavení. Její vytříbené instinkty jsou schopné toho okamžitě dosáhnout, ale může riskovat, že se bude snažit být vším pro všechny. Občas se lidé s tímto postavením mohou cítit vyloučeni ze společnosti a bez zjevného důvodu emocionálně odmítáni. Měsíční Váhy přitahují takový druh lidí a společenských situací, které je svým odrazem donutí si nakonec uvědomit své osobní zásady, pak se teprve jejich instinktivní smysl pro krásu a harmonii stane tvůrčím a dynamickým výrazem než pasivním odrazem jiných, odrazem, který jim brání akceptovat důsledky vlastních činů. Luna ve Vahách hledá bezpečí v nějakém vztahu, má potřebu někoho uspokojovat, touží po společenské angažovanosti. Později se ale musí objevit a převážit to, co uspokojuje vás. Silná je potřeba rovnováhy a harmonie. Máte snahu udržovat věci "hezké" a nepouštět se do zásadních otázek, aby klid nebyl narušen. Vztahy pak mohou být povrchní nebo přelétavé. Musíte se naučit své dobré i špatné pocity sdílet se svým partnerem. Nebojte se být takoví, jací jste navzdory tomu, co se od vás očekává. Využijte svůj vrozený talent dělat věci příjemnými. Atmosféru kolem vás můžete ovlivnit příjemným hlasem, hudebními schopnostmi, svou uklidňující přítomností.

Máte zvláštní kombinaci nezávislosti a závislosti, soběstačnosti a hledání podpory v okolí. Příliš se neotevíráte druhým, protože jste citliví a trochu introverti, ale přitom rádi vstřebáváte mínění druhých. Máte šarmantní chování, které způsobuje to, že vám ostatní rychle vyhoví. Jste romantičtí, milujete lichotky, pozornost a rovněž máte rádi kolem sebe hodně lidí, ale vaše uspokojení pramení spíše ze sledování ostatních, jejich reakcí, nálad a temperamentu než z vašich vlastních citů. Máte z vlastních citů trochu strach - obavy, že budete raněni, strach, že budete oklamáni, protože jste trochu podezřívaví. Jakmile se jednou zklamete v důsledku přílišné důvěřivosti, vytvoříte si značnou míru sebeobrany. To je zatím v pořádku, ale v lásce to z vás činí vyhýbavého člověka, a váš obdivovatel se bude pravděpodobně cítit jako brouček pod mikroskopem, protože budete jeho či její reakce ustavičně analyzovat, zatímco vy sami zůstanete nedotčeni. Pokud se podaří zbořit toto analytické opatrnictví a zvítězí vaše důvěra, budete laskaví, milující a láskyplní. Vaše potěšení z pozorování a objektivnost, s níž dokážete pozorovat, vás předurčuje pro uměleckou nebo vědeckou dráhu spisovatele nebo badatele, kde zatímco budete sedět u postranní čáry, můžete nacházet materiál pro svou práci ve světě kolem sebe.

Vaše věrnost je určena abstrakcím spíše než jednotlivcům, přestože jste velice citliví, dokážete projevovat i značnou lhostejnost k citům druhých, což je překvapuje, protože vypadáte, jako byste neublížili ani mouše. Jste horlivým zastáncem argumentů typu: „To je něco jiného." Jste společensky založení, i když vás více těší velká shromáždění než setkání ve dvou. V lásce nejste příliš stálí a z nějakého důvodu (který nedokážete vysvětlit) povedete dosti bujarý milostný život, než se usadíte. Ale celý váš vývoj se změní, stabilizujete se a vyzrajete, až se usadíte ve vlastním domově.

Luna (Měsíc) v 10. domě

Luna v desátém domu značí sklon k životu na očích veřejnosti a naznačuje změny zaměstnání. Člověk si bude zakládat na své pověsti a bude toužit po uznání. Bude v postavení, ve kterém od něj bude požadováno, aby vycítil náladu ostatních a bude nucen na ni reagovat. Luna v desátém domu dává předpoklady k povolání v oblasti odbytu, prodeje, služeb nebo k jinému povolání, které vyžaduje styk s veřejností. Tento člověk se častokrát staví do velmi obranného postoje a jeho emoce jsou ovládány touhou po dosažení vlastních cílů.

Aspekty Luny

- Luna trigon Venuše (0°21’)

Harmonické aspekty poskytují jedinci vyvážený temperament, půvabné jednání a obykle i přitažlivý vzhled. Společenský úspěch je téměř zaručen. Tvořivé schopnosti a také potřeba vytváření příjemné domácnosti.

- Luna kvadratura Mars (0°08’)

Neharmonické aspekty člověk často trpí napětím v citové oblasti, je nerozvážný a bezohledný. Domácí spory vysloveně miluje a dobře se v nich orientuje. Je panovačný, nepřizpůsobivý a rád vede toulavý život, často není schopen se usadit.

- Luna opozice Jupiter (2°55’)

Neharmonické aspekty způsobují neustálé zvyšování potřeb - citů, péče a pohodlí. Introvertní jedinec vyhledává intenzívní náboženský život. Závislost na vnějších podmínkách je veliká a je třeba, aby si takto ovlivněný jedinec našel vlastní smysl života.

- Luna konjunkce Pluto (7°40’)

Konjunkce (kritičtější v horoskopu ženy) způsobuje člověku zejména zbytečnou tvrdohlavost ve sporech s nejbližším okolím. Nemá rád kompromisy a je konfliktní. Skrývá své city, ale to následně vede k citovým výlevům. V případných změnách je radikální a to často i ve věcech důležitých, osobního charakteru. Konjunkce v horoskopu ženy téměř vždy vytváří patologické spojení mezi matkou a dcerou. Jedná se o základní konstelaci pro bulimii a také pro mentální anorexii. Příčinou je nátlakový vztah matky k dceři, kterou matka na podvědomé úrovni nechce nechat osamostatnit. Dcera si pak rovněž na podvědomé úrovni zablokuje přechod z pubertální fáze do dospělosti.
U muže se tento aspekt projevuje odlišně, matka ale rovněž nepouští syna ze svého vlivu a vytváří jeho závislost na sobě na hluboké podvědomé úrovni. U obou pohlaví pak tato konstelace řídí vnímání, tedy určuje, jakou rovinu vnímání bude dotyčný preferovat. V každém případě potřebuje tento člověk silný nátlak k tomu, aby byl vůbec schopen vnímat. V praxi to vypadá tak, že matka na hluboké podvědomé úrovni a naprosto nechtěně naučí své dítě poslechnout teprve na mnohonásobně opakovaný pokyn. V případě normálního výchovného procesu se dítětí dá příkaz a pokud jej nesplní, dojde k sankci, kdežto u této konjunkce většinou matka zopakuje pokyn dvacetkrát, což je forma plutonického nátlaku a dítě si na podvědomé úrovni vytváří obranu proti těmto pokynům, čímž dojde k tomu, že je nakonec již nevnímá vůbec. Klinické testy prokázaly, že pokud tento člověk dostane jakýkoli příkaz poprvé, většinou jej naprosto nevnímá. Je schopen jej zaregistrovat pouze tehdy, je li podán pod nátlakem. Měsíc zastupuje animu, tedy ženskou část mužské bytosti a muž s touto konstelací si většinou hledá čarodějnické typy žen, tedy v jeho okolí se často pohybují ženy se silně akcentovaným plutonickým polem, ze kterých si pak může „svobodně“ vybrat tu pravou :-)

- Černá Luna kvadratura Luna (4°24’)

Nějaký nedostatek, pokud jde o matku: chybějící, nepřístupná nebo přímo nepravá matka... V každém případě její význam ohrožuje citovou a psychickou rovnováhu bytosti, která se těžko zařazuje mimo tento všemocný obraz. Kvadratura není často tak dvojsmyslná jako trigon: ten totiž přináší určitou nevědomost, která brání v eventuálním překonání potíží.

 trigon Cheirón (5°26’)

 

Merkur - Myšlení, komunikace, intelekt a učení

Merkur je planetou, která nám přináší zájem o intelektuální věci, o učení a studia. Rovněž nám naznačuje, do jaké hloubky budeme chtít studovat věci. Dává přirozenou inteligenci, schopnost analyzovat a reprodukovat.

Merkur v Raku

Tato konstelace dává jasné chápání, dobrou paměť, silnou představivost, romanopisecké nadání (zvláště historické romány) a snadnou přizpůsobivost. Kdo mu jednou ublíží, může si být jistý, že ke smíření jen tak brzy nedojde. Lidé s tímto postavením Merkura se hodí pro jakékoliv zaměstnání, dovedou se vpravit do změněných poměrů a plně se jim přizpůsobit. Odlišné názory a přístupy nových lidí jim nepůsobí ani počáteční těžkosti. Jsou přístupni lichotkám a pochvalám a jen zřídka provedou něco, co by mohlo poškodit jejich pověst.


Říká se, že oči jsou ve skutečnosti prodloužením mozku, ale s Merkurem v Raku je to spíše, jako byste měli tykadla, jako motýl nebo rak, a ta tykadla velmi citlivě sbírají pocity a myšlenky z vašeho okolí. Proto byste měli dávat velký pozor, jak přijímáte informace, a nebrat si všechno osobně. Také musíte dbát, abyste se soustředili na fakta, a ne na názory lidí. Taková opatrnost vám pomůže chránit se před vlivem chybných názorů ostatních. Kdybyste si nedávali pozor, mohly by se objevit problémy, jejichž příčiny by se později těžko hledaly. Ve skutečnosti dokážete docela mistrně vycítit, zda je někdo upřímný nebo ne, a třeba jen podle zvuku hlasu.

Z pozitivního hlediska z vás taková empatická mysl, jako je ta vaše, může udělat působivého řečníka, protože se dokážete naladit na citový a duševní stav posluchače. Způsob vaší řeči i to, co říkáte, je jako pohlazení, přesvědčivé a terapeutické. Všechnu tu duševní senzitivitu, svá tykadla, máte díky tomu, že vaše vědomá mysl je velmi blízká nevědomé. Čerpáte ze své intuitivní schopnosti poznat, co vyvolává v lidech pocit, že je o ně pečováno, a umíte to buď vyjádřit, anebo popřít. Je tudíž velmi důležité, aby byl takový talent usměrňován přísnými etickými principy a aby byl používán s konstruktivním úmyslem. Bez dobře uváženého záměru používat svá tykadla pozitivním způsobem jste pouze snadno ovlivnitelná oběť cizí manipulace — a následně i vy cítíte potřebu manipulovat. Začarovaný kruh podezření, který tak vzniká je pravým opakem uklidňující atmosféry, již jste schopni vytvořit, ať už v kruhu domácím, pouhou fyzickou přítomností, anebo jakkoli jinak. Jinými slovy, když si budete vědomi svého vlastního zdroje světla a tepla, je méně pravděpodobné, že budete jako můra přitahováni k plameni někoho jiného.

Není překvapující, že máte dobrou paměť — ta může sloužit, nebo škodit. Jste schopni si pamatovat rozhovory téměř slovo od slova, a když potřebujete, umíte vytáhnout na povrch dlouho „zapomenutou" informaci. Pokud se naučíte zbavovat se bolestných pocitů a nebudete si je pěstovat jako bolavý zub, bude vám paměť sloužit skvěle.

Vaší hlavní starostí je vytvářet si hezké vzpomínky; myšlenka, kterou stojí za to si pamatovat! Zatímco špatné vzpomínky plodí špatné pocity, které vedou k omezenému a obrannému způsobu myšlení, sbírání dobrých vzpomínek pomocí pečlivého používání citlivé mysli pomáhá vytvářet dobré pocity a vede k jasnému, pozitivnímu myšlení.

Merkur v 7. domě

Merkur v sedmém domu se vztahuje na dům osobních vztahů. Tento člověk bude přitahován chytrými a výmluvnými lidmi. Sám bude mít nadání pro komunikaci s veřejností a měl by dosáhnout úspěchu v oblasti prodeje, zákona a styku s veřejností. Mohl by se uplatnit jako poradce, zprostředkovatel nebo rozhodčí. Jeho potřeba duševního společenství obvykle vede ke sňatku s inteligentní a vzdělanou osobou. Tento člověk má dobrou schopnost se inteligentně vyjadřovat a přesvědčit ostatní o správnosti svých názorů.

 

Aspekty Merkuru

konjunkce Slunce (2°24’)
- Merkur opozice Neptun (4°18’)

Neharmonické aspekty člověku značně komplikují praktický život. Excentrický umělec, či duchovní badatel občas mají tento aspekt. Často a nečekaně mění své názory. Pokud se člověk dostane do problémů, neváhá použít lži, nebo klamání sebe i druhých. Nevyjadřuje se příliš věcně a podléhá snění. Ke svému vývoji potřebuje tvořivé lidi. Do fantazie utíká velmi často a nemá příliš dobrou krátkodobou paměť. Je si vědom svých speciálních schopností, ale ne vždy je dokáže využít a v závislosti na dalších aspektech hrozí i jejich zneužívání. Zmatečnost myšlení, chaos, naprosto chybí řád a okolí člověka pláče, například není schopen udat přesný čas schůzky atd. Chorobná ctižádost v případě intelektu, intelektuální soutěživost, touha být nejchytřejší.

 

- Merkur trigon Pluto (3°33’)

Harmonické aspekty dávají člověku zejména silnou vůli a jasné názory. Sféra zájmů je poměrně široká - od magie a psychologie až po matematiku a fyziku. Potřebuje aktivní výměnu myšlenek a zkušeností. Tyto aspekty mají podobné působení, jako konjunkce, ale ne tak silné a převažují zde spíše tendence přesvědčovat.


- Severní uzel kvadratura Merkur (4°05’)

Nesoulad: Neumí se zorientovat na své životní cestě. Intelekt nachází vždy "dobré důvody", které ho odvádějí od vytyčeného cíle. Proto někdy paličaté, zarputilé obranné postoje a nepoučitelné lpění na nevýhodných pozicích.


kvadratura Jižní uzel (4°05’)

 

Mars - Aktivita, energie, odvaha a prosazování

Mars symbolizuje potřebu získat, co chceme. To znamená hnací sílu, která zahrnuje sexuální pud, iniciativu a odvahu. Mars ukazuje na naše touhy, smyslnost, odvahu, vůli, prozrazuje i to, jak dovedeme překonávat překážky a jak jsme činní.

 

Mars v Raku

Mars ve vodních znameních je emocionální a pěkně náladový, občas mu chvíli trvá, než se rozhodne pro nějaký konkrétní cíl. Ovšem co Marse hodně těší, je fakt, že ve zmíněných znameních může zamaskovat svoji sílu a ukázat ji světu až v ten pravý okamžik. Přímý, plný síly a nekomplikovaný Mars není příliš šťastný v Raku s jeho spletitými emocemi. Chce projevit svá přání, ale ne za cenu vystavení se nejistotě a trapasům. V důsledku toho své touhy či obavy neprojeví dost jasně, ostatní je tudíž nepoznají a výsledek je takový jak očekával - ani jedna strana neví, kde stojí ta druhá. Mars v Raku má vypěstovanou schopnost proniknout do nejskrytějších a nejtajnějších oblastí duše druhých lidí.


Energie Marsu je v Raku převážně emocionálního typu. Zatímco tělesné výkony a všední každodenní záležitosti člověk snadno zdolá, duševní práce jej více vyčerpá.

Mars v Raku vytváří akce, které se vyznačují citlivostí. Jeho energie je vyjádřena velmi emocionálním způsobem a bude se uplatňovat zejména v domácím prostředí. Je to opatrný ochranný jedinec, který není po tělesné stránce energický nebo soutěživý ani není duševně nebo tělesně nikterak bojovný. Toto je povaha, která má velké klady. Je tichý a mírumilovný. Přestože bude vždy chránit svoje, nikdy se nestane příliš výbojným a nebude klást na ostatní přemrštěné nároky. V zaměstnání se přidržuje svých zásad a ze všeho nejraději pracuje na volné noze, aby mohl ovládat své vlastní záležitosti. Přitom je to pilný pracovník, kterému nescházejí ambice. Protože není od přírody příliš průbojný, jde za svými cíli nepřímo oklikou. Klidně si počká na příhodnější čas nebo své úmysly změní. Snaží se dosáhnout lepšího zabezpečení a za tím účelem vydává značné množství své energie. Je v tomto smyslu velmi ochranný. Oddaně a nebojácně se snaží chránit nejenom svoji rodinu, ale i spolupracovníky, zaměstnavatele nebo nějakou jinou organizaci. Je obvykle velmi vlastenecký a loajální.

Protože jde o člověka mocných a hlubokých citů, je také sexuálně a eroticky založený. Ve svých osobních vztazích je velice věrný a očekává od svého partnera oplátkou totéž. Nesnáší nevěru, která v něm vyvolává pocit nejistoty a nebezpečí.

Jeho emoce svou prudkostí a intenzitou mohou vyvolat náladovost nebo nesoulad v domácnosti. Ovlivňují také jeho trávení. Emoce posilované energií Marsu vytvářejí sklon přechovávat skrytý vnitřní hněv. Jestli tento hněv nenalezne patřičné vyjádření a je dlouhodobě potlačován, může způsobit žaludeční vředy nebo jiné onemocnění zažívacího ústrojí.

 

Mars v 8. domě

Mars v osmém domu značí člověka, který má nadání pro vyhledávání informací více méně v jakémkoliv oboru. Může se uplatnit jako vědec, výzkumník nebo detektiv. Často mívá předpoklady pro medicínu, zákon, finance a řešení problémů v různých oblastech. Je to odborník, který najde řešení vyžadující výzkum. Je to poněkud roztoužená povaha, která má zdůrazněné sexuální nutkání. Mars v osmém domu také naznačuje možnost rozporných postojů ke společnému nebo spolkovému majetku či dědictví.

Aspekty Marsu

kvadratura Luna (0°08’)
 

- Mars kvadratura Jupiter (2°47’)

Neharmonické aspekty vyvolávají v člověku často bezohledné a extrémistické reakce. Takový jedinec bývá navíc ve svých aktivitách poměrně vytrvalý a často nevnímá dopady svého jednání na blízké okolí. V tomto případě existují dvě vývojové větve - jedna směřuje k touze po majetku, penězích a moci a druhá se zase zaměřuje na idealistická hnutí a seskupení. V každém případě i tento aspekt vyvolává touhy po cestování a dobrodružství.

 

- Černá Luna konjunkce Mars (4°15’)

Mají falický podtext: získání mužné síly v ženském horoskopu (v případě konjunkce nebo trigonu).
V mužském horoskopu ukazuje neharmonický aspekt úzkost z kastrace nebo zavrhování pudů ve prospěch absolutna...

Jupiter - Štěstí, optimismus a expanze

Jupiter symbolizuje růst a zákony, víru a etiku, jež ho řídí. Představuje smysl pro rozvoj a podporu, které mohou vést k možnostem, bohatství a víře. Pokud je však Jupiter poškozen, člověk se stává nemorálním a extremistou.

Jupiter v Beranu

Jupiter v Beranu má nadšení a víru dítěte, a proto to může v životě daleko dosáhnout. Musí si však dávat pozor, aby se přirozená dychtivost nestala arogancí nebo aby se velkomyslnost neutopila v marnotratnosti. Jeho víra spočívá na principu, že Život se o ty, kteří ho žijí postará. Spontánní důvěra je jeho nejpozitivnějším způsobem bytí. Když se věci nedaří, tato filosofie mu říká, že je toho ještě pořád dost před ním, že životní zásoby možností a zážitků jsou nevyčerpatelné. Člověk s Jupiterem v Beranu se stává vůdcem. Nezávislost, impulsivita a elán. Činorodá dospělost. Jupiter se snaží chránit svého zrozence při jeho činnosti. Potomci jsou spíše mužského pohlaví.

Jupiter v Beranu předznamenává v povaze vůdčí schopnosti v oblasti vyšších vědomostí. Přirozené vlohy Jupiteru k filosofii, vzdělávání a jiným duševním a duchovním záležitostem z něj ve znamení Berana vytváří novátora nebo zlepšovatele, ať se jedná o studenta nebo profesionálního praktika. Člověk je v těchto oblastech velmi tvořivý a podnikavý; jedná nezávisle a sebejistě. Protože je takto samostatný, obvykle se mu daří nejlépe, když vede svůj vlastní podnik.
Je to typ, který dokáže již od mládí k sobě připoutat spoustu dobrých věcí, které život nabízí. Často ale má sklon být ve svých podnicích a ve finančních záležitostech příliš sebejistý, troufalý, ba i nedbalý. Jeho impulzívnost je mocnější než praktický zdravý rozum.

Ať jste jakkoli starý, máte nadšení a víru dítěte, a proto to můžete v životě daleko dotáhnout. Musíte si ale dávat pozor, aby se vaše vrozená dychtivost nestala arogancí anebo aby se vaše velkomyslnost neutopila v marnotratnosti.

Vaše víra spočívá na principu, že Život se o ty, kteří ho žijí, postará. Spontánní důvěra je vaším nejpozitivnějším způsobem bytí. Když se věci nedaří, tato filozofie vám říká, že je toho ještě pořád mnoho před vámi, že životní zásoby možností a zážitků jsou nevyčerpatelné.

Není překvapující, že Jupiter v Beranu přivolává docela mnoho klopýtnutí a pádů, hlavně proto že máte tendenci vzít si příliš velké sousto v důsledku přemíry entuziasmu, ale také kvůli nedostatku know-how či kvůli vaší neochotě ocenit nebo využít schopností jiných. Nicméně vaše velká naděje a odvaha vás z toho vždy dostane, a co je důležitější, je právě vaše připravenost vrhnout se po hlavě do zážitku, jenž vás přivede k tomu, co potřebujete vědět. Vaše Duše vždy předvídá výzvy a požadavky růstu na všech úrovních, a kromě toho k významnému pokroku obvykle dochází impulzivně.

Vaše představa Boha je představa síly, která nikdy neodpočívá, která opouští anebo obnovuje to, co je zastaralé a nepoužitelné, navěky bude dělat další krok kupředu, a další, a další... Takže máte silnou a nepřetržitou potřebu cítit, že váš život někam směřuje, a jste ochotni investovat velké množství času, peněz a energie, abyste to zajistili. Takový přístup přitáhne následovníky, hlavně když jsou ve vaší osobnosti další vůdcovské rysy (které se projeví u jiných kombinací planet a znamení).

Může to samozřejmě také přitáhnout bezradné lidi, protože vzniká zdání, že je všechno na vás. Ale je to skutečně něco pro vás, začínat věci a zajistit, že určití lidé je budou udržovat v chodu, zatímco vy řídíte dále — a dále — následujíce svou mladistvou hvězdu. Radost nacházíte v prožívání Života jako procesí s vámi v čele, nebo někde poblíž čela. Vaše dobrá vůle se projevuje, když se probíráte svou vizí, která bude navěky ležet před vámi.

Jupiter v 4. domě

Jupiter ve čtvrtém domu značí, že tato planeta rozvoje a rozšiřování bude hrát důležitou roli v domově a rodině člověka, který bude pod vlivem rodičů do poměrně vyspělého věku. Rodiče, zejména matka, budou o člověka dobře pečovat, pomáhat mu a poskytovat dobrou výchovu. To bude mít za následek kvalitní vzdělání a společenské výhody. Život člověka bude plný a šťastný, zejména v pozdějším životě.

Aspekty Jupitera

opozice Luna (2°55’)
sextil Venuše (3°17’)
kvadratura Mars (2°47’)
- Jupiter trigon Uran (2°36’)

Harmonické aspekty dávají člověku zejména nezávislost, v názorech, v podnikání, v myšlení i v projevu. Záleží také na domu, ve kterém se planety nacházejí. Je zde také idealismus, ale v pozitivním slova smyslu. Často se jedná se o přemýšlivé lidi. Člověk touží projevit se jako silný jedinec a uplatnit svá práva vůči druhým, štěstí, dědictví (náhlé), sklon ke studiu, medicíně, úspěch v politice a náboženství.

- Černá Luna kvadratura Jupiter (1°28’)

Neharmonické znamenají nedostatečný pocit ochrany bezpečnosti; v každém případě je jupiterovská síla oslabena.

sextil Cheirón (2°30’)

 

Saturn - Omezení, řád, zralost a čas

Saturn je naším přísným učitelem, který dokáže nemilosrdně prověřit naši zralost. Je však nejen despotou, ale také archetypem Mudrce, který používá bolesti jako prostředku, jak nás upozornit, na co bychom se měli soustředit a co bychom měli dál rozvíjet.

Saturn ve Střelci

Úkolem Saturna ve Střelci je vybudovat zdravý systém náboženských a morálních zásad, které ho budou vést a dají smysl jeho životu, a tudíž i životům jiných. Je docela možné, že člověk s tímto postavením pochází z prostředí náboženských dogmat, která do jisté míry způsobila omezení smyslu pro životní rozhled. Možná s ním v minulosti nebylo správně zacházeno, což dalo na jedné straně vzniknout odporu, na druhé straně smyslu pro to, jak se nezabývat záležitostmi života. Nebo to mohly být společenské a kulturní vlivy, které ho držely v přísnosti a omezenosti na úkor toho, že neprožil nic, co by rozšířilo jeho koncept sebe sama a života. Přestože mohl dělat spoustu vzrušujících věcí a navštívit velmi vzdálená místa, pořád mu chybí pocit, že něčemu pevně věří, nebo že něco věří v něj. Tento nedostatek může přerůst ve velkou potřebu společenských a výchovných morálních principů, kvalifikací atd. Nicméně nepochopí-li, co "zkoušen v hledání" skutečně znamená, bude přetrvávat strach z morální a sociální cenzury. Přestože má titul, neznamená to, že se má o co opřít, bude-li ztrácet naději...

Když stojí Saturn ve znamení Střelce, vzniká tím v povaze vážný přístup ke vzdělání, náboženství a filozofii. Je to velmi zásadový a čestný jedinec, který věří, že věcí je nejlépe nabývat tvrdou prací a pílí. Velmi mu záleží na získání dobrého jména a pověsti.

Saturn ve Střelci naznačuje vůdčí schopnosti a intelektuální myšlení, ale může se stát, že vyšší vzdělání je nějakým způsobem zablokováno. Člověk se potom snaží o sebevzdělávání, aby mohl dosáhnout svých vytoužených cílů. Přestože je Střelec znamením víry, vytváří Saturn skepticismus a snahu věci nejprve vyzkoušet a dokázat. Toto bude konvenční typ, který setrvává na svých názorech. Nesnadno a s odporem se přizpůsobuje novotám. Potíže v jeho životě obvykle plynou z jeho filozofických nebo náboženských názorů a představ. Je v tomto smyslu poněkud úzkoprsý a zkostnatělý.

Saturn v 12. domě

Saturn ve dvanáctém domu značí práci v pozadí okolností, obvykle ve velké organizaci. Člověk obvykle nedosáhne uznání za své schopnosti a výsledky. Bude o nich sám pochybovat a toužit po samotě. Je poněkud samotář trpící nedostatkem sebevědomí.

Aspekty Saturna

- Ascendent konjunkce Saturn (2°49’)

V kladném smyslu uvážlivé a čestné chování; V záporném smyslu pocit zábran, člověk těžko získává oblibu, je snadno unavitelný, častá prochladnutí a revmatické záchvaty.

- MC sextil Saturn (2°42’)

V kladném smyslu je osoba při sledování svého cíle vytrvalá a čestná.

 

Uran - Originalita, svoboda, revoluce

Uran je silou probuzení, jež často znamená, že dojde k nějakému přerušení a změně. Události jsou pod vlivem Uranu nečekané nebo nevypočitatelné a nutí nás dělat věci nově a čelit pravdě o té či oné záležitosti.

Uran ve Střelci

Uranova intuice a průkopnický duch se řídí podněty Střelce. Dává schopnost tvořit nebo vyučovat v náboženských řádech, metafyzických nebo okultních společnostech. V budoucnu může řídit piloty meziplanetárních lodí, služebníky nových věd v kosmu. Vyučování v oboru letectví, rentgenologie...

Patříte ke generaci (narozené během prvních pěti let dvacátého století anebo od počátku do konce let osmdesátých), jejímž cílem je reforma náboženských, právních, kulturních a akademických postojů. Osobně můžete být na tom buď špatně, protože se dostáváte do konfliktu a bouříte se proti těmto aspektům života, když se s nimi setkáte, anebo (a pravděpodobně v důsledku toho) se snažíte navodit změny v jedné či v několika z těchto oblastí. Ať už si to uvědomujete nebo ne, uznání univerzálních zákonů a svoboda věřit v to, v co chcete, je tím, co rozněcuje vaše vlastní přesvědčení. Příkladem některých účinků pozdějšího období Uranu ve Střelci je obnovený proces a následné propuštění osob, usvědčených z odbojných činů (terorismu). Tyto události i pokračující fraška zákonů, jež nenastolují pořádek, živily a pořád ještě v lidech živí hlubokou nedůvěru v právní systém - a v církev. Co se doopravdy dere na povrch - snažením vaší generace, jak dospívá - je skutečné poznání toho, co je správné a pravdivé a co je špatné a lživé. Splynutí nebo kolize vědy a náboženství je příznačnou záležitostí, která je nyní v počátcích.

Uran v 1. domě

Uran v prvním domu ovlivňuje osobnost člověka svým nestálým, bludným chováním. Je to poloha, která způsobuje odlišnost, osobitost a touhu po svobodě. Tento člověk může být poněkud zvláštní nebo podivínský. V některých případech je vyspělejší nežli ostatní, ale může mu scházet zdravý rozum. Je to obvykle velmi vynalézavý člověk, ale jeho umíněnost a výbušnost kladou překážky jeho postupu.

Aspekty Uranu

opozice Venuše (5°54’)
trigon Jupiter (2°36’)
- Ascendent konjunkce Uran (5°07’)

V kladném smyslu obratné a originální chování; V záporném smyslu touha překvapovat. Šokovat. Možné chirurgické operace.

kvinkunx Černá Luna (1°08’)
opozice Cheirón (0°06’)

 

Neptun - Fantazie, překročení hranic, iluze

Neptun bývá nazýván Pánem Neviditelné říše, což je tajemné pojmenování tajemné planety. Snad bychom ho mohli popsat jako tu dimenzi života, kterou nemůžeme poznat běžnými pěti smysly a lze ji pochopit a vnímat pouze ve své představivosti.

Neptun v Kozorohu

Neptun v Kozorohu dává tvůrčí nadšení, schopnost koncentrace a duchovní cíle, vede zrozence vzhůru, k zenitu. Člověk zapomíná sám na sebe, neboť je zcela zaujat světem na vrcholu (duchovno)...

Patříte k neptunské generaci narozené mezi rokem 1984 a 1998. Narodili jste se tedy v době, kdy si lidstvo začalo uvědomoval, jak jemné, ale velmi mocné síly působí na naše pozemské životní prostředí — a jak se všichni můžeme odsoudit k záhubě, jestliže nezačneme jako druh jednat společně. Tato doba uzří počátek světové vlády s ohledem na globální otázky životního prostředí a pochopení, co znamená duchovno a senzitivita v nejpraktičtějším smyslu. Také deziluze z existujících vládnoucích činitelů začne vzrůstat geometrickou řadou.

Nejdůležitějším aspektem tohoto období pro každého, kdo je prožívá, je zjištění, že napravit věci na planetě Zemi nelze přes noc — přesto se musí začít hned teď! Už nezbývá čas ani prostor pro rozplizlé teorie a praktiky Nového věku. V této době musí dojít k velmi skutečnému osvícení nás samých. Kozoroh vládne kostře, a to poukazuje na možnost, že „cítit něco v kostech" znamená mnohem více, než. jsme si mysleli. Jinými slovy, stane se nepopiratelným faktem — během tohoto období, a když bude tato generace dozrávat — že každý nosí v morku kostí přístupový kód ke skutečné realitě žití na této planetě. Ale než si to uvědomíme, bude muset vymizet mnoho špatných systémů. Neptun v Kozorohu je spíše jako nutnost vybudovat zbrusu nové hrady z písku, protože nadcházející příliv ty staré poboří. Vaše generace je stvořená k tomu, aby se zhostila tohoto nelehkého úkolu.

Neptun v 1. domě

Neptun v prvním domu má nepřímý vliv na osobnost. Tato poloha naznačuje člověka, který podléhá nenápadným vlivům, nepozorovatelným ostatními. Je to snadno ovlivnitelná a intuitivní povaha, která se obvykle spoléhá na své duchovní vlastnosti a schopnosti. V mnohých případech se člověk stává obětí sebeklamu, iluzí nebo zmatku. Jeho životu mohou chybět konkrétní cíle, proto má tendence zmeškat příležitost nebo plýtvat časem. Člověk někdy neví, kdo vlastně sám je a vyhledává podporu a životní nasměrování u ostatních. Často mívá velké psychické nadání, jehož míru si ale neuvědomuje.

Aspekty Neptuna

opozice Slunce (6°42’)
opozice Merkur (4°18’)
- Neptun sextil Pluto (0°45’)

Harmonické aspekty trvají velmi dlouho, obě planety byly v sextilu od roku 1945 do roku 1995, dá se usuzovat, že působí na mírové smýšlení a ve spojení s dalšími aspekty posilují další mírotvorné a transformační akce v globálním měřítku.

- Severní uzel kvadratura Neptun (0°13’)

Nesoulad: Mlhavé představy o těžišti vlastního života nebo otupělý smysl pro vlastní životní směřování. Dá se snadno svést či odvést od toho, co je zásadní, nemá výdrž anebo se mu všechny cíle rozpadají vniveč.

kvadratura Jižní uzel (0°13’)

 

Pluto - Proměna, regenerace, moc

Pluto je planetou smrti a znovuzrození. Je koncem všech věcí, soudným dnem a tak může dát vzniknout posedlostem nebo přesvědčením. To se může na jednom konci svého temného spektra projevit jako "podlehnutí nutkání", nebo na druhé straně může zplodit jedince, který má schopnost proniknout k jádru věcí a zničit to negativní, čímž přivodí vyléčení a proměnu.

Pluto ve Štíru

Pluto je ve Štíru vždy dobře postaven. Utváří plodnou a schopnou osobnost, která je jakoby obležena okultními silami a drtí ji tíha sexuality. Na světové úrovni - triumf atomového věku, krize kapitálu, pronikání temných a nekontrolovatelných sil...

Jste příslušníkem generace Pluta (1983-1995), která je svědkem nevyhnutelných důsledků špatného zacházení lidstva s mocí a zdroji. Během tohoto období krize ohrozily samu naši existenci, a pouze díky opravdovému a hlubokému pochopení toho, co moc a transformace skutečně znamenají, se nám podařilo odvrátit katastrofu a přenést se do nového období. Pluto je planeta, která vládne Štíru, a tak je jako mocný stroj, který operuje na dráze speciálně pro něj vyvinuté.

Jako příslušníci této generace můžete být zvlášť nekompromisní ve způsobu projevu. Dokonce triumf Pluta, sama smrt, byl použil jako prostředek vytvoření hlubokého vlivu skrze zjevně nevysvětlitelný fenomén „úmrtí kojence ve spánku". Bylo to přikládáno takovým věcem, jako reakce moče s určitými typy lůžkovin, z čehož vznikal smrtelný plyn. Nicméně z hlediska Pluta byly takové smrti „zamýšleny" samými dětmi. Z méně esoterického hlediska by se to zdálo absurdní, ale snahou Pluta ve Štíru je prosazení faktu, že nejenom existují hluboké a skryté příčiny všech věcí, ale že existuje záměr a inteligence mimo tuto zemi, před životem v lůně matky a po smrti. Jen si v současnosti všimněte velkého množství zkušeností blízkých smrti a fenoménů kruhů v obilí, jejichž výskyt tak mohutně vzrostl. Celý svět o nich ví - ale ví o nich málo.

Bylo řečeno, že z astrologického hlediska není žádná planeta tak podobná Zemi jako Pluto. Hluboká moc a tajemství, cykly zániku a znovuzrození jsou jedny z vlastností, jež mají společné. A je to právě moc Země, kterou během tohoto období začínáme chápat, podporovat a využívat; a generace z ní zrozená v tom bude pokračovat, až dospěje. Uznání pravého významu svatých míst na zeměkouli a jejch oživení je jedním z příkladů. Potenciálně má vaše generace mnohem větší smysl pro moc, ležící uvnitř, a stejně tak velkou možnost a potřebu ji projevit a využít. Cokoli si přejete, toho bude dosaženo - takže musíte velmi opatrně přebírat svá přání!

Nakonec, ale ne v poslední řadě, syndrom AIDS přichystaný předtím Uranem a Neptunem, se projevuje v této době. Pluto i Štír jsou oba planetou a znamením sexu a skrytých příčin.

Pluto v 10. domě

Pluto v desátém domu naznačuje člověka, který má silnou vůli a potřebu k tomu, aby dosáhl úspěchu ve své kariéře. Pluto zde poukazuje na kariéru v nějakém vědeckém oboru, léčitelství nebo medicíně, anebo v povolání, kde bude člověk jednat s mocnými jedinci, jako například v politice. Tato planeta bude způsobovat změny a přerušení v komerčních záležitostech nebo v zaměstnání.

Aspekty Pluta

trigon Slunce (5°57’)
konjunkce Luna (7°40’)
trigon Merkur (3°33’)
sextil Neptun (0°45’)
kvinkunx Severní uzel (0°31’)

 

Severní uzel - Jižní uzel

Severní vzestupný uzel (Dračí hlava) a Jižní sestupný uzel (Dračí ocas) jsou 2 pomyslné body, kde se oběžná dráha Měsíce protíná s ekliptikou. V horoskopu jsou vždy naproti sobě v přesné opozici a jejich spojnice se nazývá nodální čára.
Severní uzel bývá spojován s Jupiterem a dává nám možnost využít náš potenciál a rozšířit obzory. Jižní uzel bývá spojován se Saturnem a ukazuje naše omezení a místa, kde se musíme podrobit nebo přizpůsobit. Je důležité, abychom se naučili udržovat rovnováhu mezi dvěma extrémy - volností a omezením.

 

Severní uzel v Beranu - Jižní uzel ve Vahách

V dřívější inkarnaci se této osobě nepodařilo upevnit svou osobnost. Svou osobností byl zrcadlem jiných, napodoboval je, snažil se jim zalíbit a chtěl být u nich v oblibě. Vždy zcela vstoupil do nějaké rodiny nebo skupiny a neměl svou vlastní individualitu (což můžeme vidět ještě dnes u některých afrických kmenů). Byl spokojen s tím, že ho skupina chrání a rozhoduje za něj. Nasbíral mnoho zkušeností v sociálním životě, nebyl však schopen je uplatnit a rozhodnout se mezi dvěma stranami. Jeho nerozhodnost, nedostatek povahové pevnosti a stability z něj učinily oportunistu, nebo někoho, kdo neví čím je. Je jemně a snad i umělecky založen, nejmenší nesoulad jej však vrhá do emočního zmatku. Nyní se musí naučit překonat tuto nadměrnou senzibilitu. Má se naučit být vlastní osobností, samostatně se rozhodovat, odvážně se prosazovat a neskrývat se za rodinu nebo skupinu. První polovina života může být ještě poznamenána touto senzibilitou a vzbuzovat nesoulad v kruhu rodiny a přátel. Avšak zápas, pro který se rozhodl, upevní jeho osobnost. Když pozná pravdu, pak již nebude mít obavy prosadit se vůči jiným, i když to bude šokovat jeho nejbližší. Bude se snažit o nezávislou existenční pozici. Mnoho proslulých lidí má severní vzestupný uzel ve Skopci...

 

Severní uzel v 3. domě - Jižní uzel v 9. domě

Konflikt mezi hledáním objektivity, širokého záběru vědění, živou komunikační a informační výměnou na jedné straně a lpěním na silně subjektivním chápáním věcí a stažením se elitářského duševního světa s pevně zakotvenými stanovisky a názory a příkazy založenými na předsudcích na straně druhé.
Síla osobního života a rozvoj pevných základů ve světě, který nás obklopuje, závisí hlavně na schopnosti konkrétního myšlení a hodnocení celkové situace, a také na schopnosti jasně formulovat principy činnosti a metod, jak vytýčit vztahy mezi různými fakty. Linie nejmenšího odporu může být tendence uniknout do rozlehlých koncepcí a teorií 9.domu, které mohou být příliš vágní, nebo do metafyzických, náboženských či společenských ideologií. Vnadidlo metafyziky, mystiky nebo exotiky by mělo být vyváženo přísnou intelektualitou, kterou bude posuzována imaginace (nespoutaná). Osoba s tímto postavením měsíčních uzlů by mohla najít svoje poslání jako vůdčí osobnost, vůdce, v záležitostech 9.domu, tedy v oblasti filosofie, náboženství nebo společensko-politické.

 

Aspekty

kvadratura Slunce (6°29’)
kvadratura Merkur (4°05’)
kvadratura Neptun (0°13’)
kvinkunx Pluto (0°31’)

 

Černá Luna - Lilith

Černá Luna je pomyslným bodem - druhým ohniskem eliptické oběžné dráhy Měsíce kolem Země. V mytologii se Lilith odmítla podrobit Adamovi a vzbouřila se proti spojení Adama a Evy. Spářila se s hadem, aby hrála úlohu pokušitelského ďábla a opustila ráj.
V astrologii představuje Černá Luna prázdnotu, která může pohltit člověka; nebo naopak přebytek, který může přetéci a zaplavit ho. Je nutné Černou Lunu usměrňovat a využívat. Dříve nebo později si však člověk uvědomí, že před sebou samým něco skrývá - buď protože ho k tomu donutí okolnosti, nebo proto, že tyto vědomosti způsobí nějakou krizi.

Černá Luna v Raku

Ambivalence mezi splynutím a rozdělením mateřských představ, morbidní obraznost, obava z kasírující matky...

Černá Luna v 7. domě

Tendence zavrhovat vztahy k druhým, pakliže jedinec nemůže hrát úlohu zasvěcovatele.

Aspekty

kvadratura MC (6°22’)
kvadratura Luna (4°24’)
konjunkce Mars (4°15’)
kvadratura Jupiter (1°28’)
kvinkunx Uran (1°08’)
 

Cheirón - Zraněný léčitel, vnitřní učitel

Cheirón je asteroid mezi Saturnem a Uranem. Jeho oběžná dráha je však velmi neobvyklá a představuje jakýsi duhový most mezi Saturnem a Uranem, mezi světem hmoty a ducha.

Cheirón nás učí, jak v sobě objevit léčivou mysl. Může poukázat na nejtěžší období života, která ovšem bývají také obdobími největšího duchovního osvícení.
Podle mytologie byl Cheirón velkým léčitelem, učitelem a jedním z nesmrtelných Kentaurů. Nešťastnou náhodou byl "smrtelně" zraněn Heraklovým šípem, trpěl ve velkých bolestech, ale nemohl zemřít. Nakonec se vzdal své nesmrtelnosti ve prospěch také trpícího Promethea a byl seslán do podsvětí. V podsvětí se nad ním však smiloval Zeus a vyzdvihl ho na oblohu.

Přestože Cheirón setrvává v jednom znamení až 8let a týká se tak většího množství lidí narozených po sobě, jeho význam je značně velký při tranzitech (pohybu zvěrokruhem) citlivými body a obzvláště v 50.-52.roce života, kdy prošel již všemi znameními a citlivými body horoskopu a navrátil se na začátek, aby vnesl světlo do míst našeho prvotního zranění a my máme obrovskou šanci se dozvědět mnoho sami o sobě a našich nejhlubších bolestech.

Cheirón v Blížencích

Když leží Cheirón v Blížencích, spočívá osobní krize v integraci zde na Zemi, což neblaze ovlivňuje rovnováhu a nervový systém. Je pro ně důležité nalezení nových způsobů vnímání a integrace. Jsou velice citliví na vědomí lidí kolem sebe a také na masové vědomí, což využívají k tomu, že vyjadřují změny, které ve společnosti cítí. Mají značné duševní schopnosti a skvělou mysl, což je podněcuje k neustálému kladení otázek. Proti tomu však stojí tendence dovolit negativním vlastnostem, aby zasáhly a bránily pozitivním myšlenkám se projevit. Může to podkopat jejich schopnost svobodně komunikovat. Mají se naučit, jakým způsobem ovlivňuje myšlení naši realitu, a že můžeme leccos změnit, pokud tomu věříme. Tito zrozenci tomu uvěří, pokud to zažijí na vlastní kůži, a jejich uvědomění jim promění život...

Cheirón v 7. domě

Cheirón v sedmém domě značí sílu poznání sama sebe získanou z významných vztahů na osobní úrovni a také dobrou schopnost ovládat masy. Tato pozice je esencí charizmatu. Osobnosti, jako jsou tyto, mají enormní schopnost vyjadřovat kolektivní nevědomí své doby a jsou také schopny velice dobře zrcadlit vnitřní Já lidí kolem sebe. Zrozenci s Cheirónem v sedmém dome vyvolávají u svého okolí potřebu je zbožňovat. Je proto nutné, aby pochopili, jak silný je jejich vliv na okolí, protože jinak by všechen obdiv, kterým jsou obklopeni, mohl podkopat jejich ego a zničit je. Janis Joplin, Bob Dylan, Fidel Castro a Richard Nixon mají Cheirón v sedmém domě a jsou všichni skvělými příklady moci a také zmatku, které v nich toto umístění Cheirónu vyvolalo. Naproti domu Já, tedy prvnímu domu, leží dům, který přináší nejvíce zmatků do otázky sebe integrity, sedmý dům. Obraz toho, čím jsme, bude vždy narušován tím, jak nás vnímají ostatní až do té doby, než ovládneme polaritu. Ve skutečnosti na obou pólech leží totéž: "já jsem ty a ty jsi já". To je to nejdůležitější, co musí zrozenci s Cheirónem v sedmém domě pochopit.
Ovládnutí druhé strany a skutečné pochopení polarity přichází pouze s hlubokou životní moudrostí. Zrozenci s Cheirónem v sedmém domě procházejí krizí své identity, která je vyvolaná vztahem k druhé straně. Vztahy jsou naším velkým učitelem, a proto na ně vynakládáme tolik energie.
Nejvyšší oktávou uvědomění si této pozice je ovládnutí faktu, že ostatní na nás reagují tak, jak my sami chceme, a že to, co se kolem nás děje, způsobujeme samí svými myšlenkovými formami.

Aspekty Cheiróna

opozice Ascendent (5°13’)
trigon MC (5°20’)
trigon Luna (5°26’)
konjunkce Venuše (5°47’)
sextil Jupiter (2°30’)
opozice Uran (0°06’)

 

1.dům (Ascendent) - Tělesná osobnost

Symbolizuje základní rysy osobnosti, zejména ty povrchní, jako např. fyzický vzhled, temperament, chování, vztah k životu, to, jak dotyčný působí na první dojem.

 

Ascendent ve znamení Střelce (Vládce - Jupiter) - Karmická brána duše

Jedna část přirozenosti směřuje vzhůru, k vznešeným cílům, druhá je ovládána pozemskými a animálními instinkty. Život tohoto člověka může být provázen neustálým hledáním něčeho těžko dosažitelného. Ještě než se přiblíží svému cíli, už vidí další. Člověk s Ascendentem ve Střelci je plný žáru, proto potřebuje tuto energii a nadšení uplatnit. Pokud se nebude příliš stavět do popředí, může na druhé působit inspirujícím dojmem. Skutečnost posuzuje v širších souvislostech, ve vztahu k obecným principům.

 

Pokud máte Ascendent ve Střelci, Descendent je v Blížencích. Nejlepší je pro vás takový partner, který dokáže rozebrat a zpochybnit vaše názory a závěry, ke kterým dospějete, aby vás donutil přemýšlet důkladněji a podráždil vaši sebejistotu. Buďte vděční tomu, kdo bude ochotně dělat maličkosti, které pomohou naplnit váš velký plán. Nebuďte k partnerovi povýšení, ale snažte se naslouchat i všedním příběhům, jejichž sdílením se druhému přiblížíte.

 

Pokud máte ascendent ve Střelci, potkává vás množství příležitostí ve všech oblastech života. Máte možnost zažívat opravdovou hojnost. I když v žádné oblasti nejdete do hloubky, záběr vašich prorockých vizí dává tušit vrozenou moudrost. Okamžitě je vám jasný „celý pohled" na jakoukoliv situaci bez toho, abyste se nejdříve museli prokousat detaily. Váš spontánní, povzbudivý přístup rozdává radost všem kolem vás. Jste obdařeni schopností spontánně komunikovat, s jejíž pomocí dokážete několika slovy vyřešit to, co znepokojuje nižší mysl tisíci myšlenek. Pokud jde o schopnost dostat se k jádru věci a nacházet různé možnosti sebevyjádření, jste opravdu mistry.

Jestliže však žijete mimo sebe sama a ztotožňujete se s neosobní karmou, stáváte se naprosto roztříštěnými. Přitahuje vás všechno, co představuje hojnost, a tak se stáváte obětí přebytku a přehánění. Všemu věnujete pozornost pouze chvíli, a i když máte hodně zájmů, mění se dřív, než mohou dojít naplnění. Jako vítr foukající do plamenů dáváte se najednou různými směry, ale snadno přijdete o své nadšení, když je váš vizionářský pohled kalen jednou frustrací za druhou.

Příležitostí, které existují v neosobní karmě, je tak ohromující množství, že z nich žádný jednotlivec nemůže využít víc než nepatrný zlomek. Pokud máte ascendent ve Střelci a necháte svou identitu ovlivňovat všemi možnými atrakcemi neosobní karmy, zahltí vás. Především vaše ego přeroste své meze. Potom, protože se ztotožňujete s možnostmi druhých, vaše touha dosáhnout něčeho mimořádného je mylně zakořeněná mimo vás samotné a podléhá silám, které nemůžete ovládat.

Právě otázka ovládání je mimořádným problémem pro ascendent ve Střelci. Protože v ničem nejdete do hloubky, je pro vás těžké vytvořit si v životě pevný základ. Smysl a životní hodnoty tudíž mizí téměř ihned, jakmile je objevíte. Můžete být „všechnoznalí" a, přitom nikdy nic opravdu neuskutečnit. Máte takový strach z toho, že o něco přijdete, že se nedokážete zasvětit tomu, co má pro vás význam, protože byste tak mohli přijít o nové atraktivní budoucí příležitosti.

Ascendent ve Střelci ze všech znamení nejsnadněji podléhá měnícím se vnějším vlivům. Je pro něj těžké setrvat v manželství nebo jiném závazku. Čím víc si všímáte vnějšího světa, tím jste neklidnější. Váš nenasytný hlad po životě a zážitcích vás nakonec zcela pohltí.

Všechno přeháníte, nic nedotáhnete do konce. Pouštíte se do nových projektů a nových vztahů a myslíte na množství věcí najednou. Velmi rychle toho tudíž hodně obsáhnete, ale jste tak dalekozrací, že nevidíte střed svého vlastního bytí. Když se vám něco nedaří, sáhnete po něčem jiném nebo po jiných lidech, po nových zážitcích, které vám slibují naději. Čím častěji k tomu dochází, tím víc se váš život stává nepřetržitou činností s pramalým výsledkem. Je v tom hodně pohybu, který ale nemá cíl, a pouze vás oddaluje od vašeho pravého Já. Čím víc se ztotožňujete s příliš mnoha zážitky neosobní karmy, tím více odsuzujete všechno, z čeho nic nemáte. Na druhé straně vám však chybí schopnost výběru, protože výběr si vyžaduje čas, trpělivost a velkou dávku neosobního myšlení.

Ztotožňování se s neosobní karmou vás vrhá do arény života tak, že nejste schopni udržet si odstup od toho, co vám může ublížit. Vypadá to, jakoby svět existoval ve vás a ne vy v něm. Vzniká zde velký problém nespokojenosti a pocitu frustrace, protože neosobní karma se mění tak rychle, že se nikdy doopravdy neponoříte do ničeho, co by vám mohlo přinést uspokojení. Natolik vás láká zábava, že příliš rychle vibrujete, takže ani nemusíte postřehnout, kolik toho vlastně postrádáte ve smyslu životního naplnění. Vypadá to, jako byste kolem života pouze proběhli namísto toho, abyste se zastavili a poznali jeho podstatu. Velmi rychle využijete druhé a vypleníte celou jejich bytost bez toho, abyste doopravdy ocenili, co vám mohou dát. S neustále se měnícím nadšením se ženete za tím, co je pro vás nové, opětovně však zažíváte zklamání. Nenaplňuje vás to totiž o nic víc než předchozí zážitky. To, co hledáte, nezískáte nějakými zvláštními zážitky, ale spíš realističtějším přístupem, který vychází ze soustředěného bodu vědomí. Je snadné být dogmatičtí bez toho, abyste si to uvědomili; láká vás rozmanitost názorů, abyste nemuseli přikládat význam názorům konkrétním. Takto je ovšem možné ospravedlnit téměř vše. Svět neosobní karmy má ke všemu svůj důvod. Předkládá nespočet pravd, ale ve skutečnosti pouze zakrývá jádro skutečné pravdy.

Ascendent ve Střelci vás pobízí k hledání pravdy. Čím víc se ji ale snažíte hledat ve vnějším prostředí, tím víc musíte čelit jejím iluzím, které jsou výplodem víry jiných lidí. Zjišťujete tudíž, že čím víc toho víte, tím jste zmatenější.

Tento ascendent velice rád cestuje. Když žijete mimo sebe sama, jste přesvědčeni, že různá místa mají vliv na kvalitu vašeho života, a nedovedete pochopit, že všechna místa jsou vlastně ve vašem nitra. Odstíny a atmosféry rozličných míst jsou projevem jemných kontrastů stvoření. Pokud věříte tomu, že prostředí má velký vliv na váš život, nechápete podstatu. Různá prostředí jsou tu na to, abyste je ocenili a ohodnotili. Poskytují vám různé možnosti pro vyjádření toho, co cítíte, jak přemýšlíte a tvoříte. Vy ale nejste vaše prostředí. Můžete to pochopit, když si uvědomíte, že dvě osoby jsou schopné vnímat stejné prostředí a jeho podmínky různě.

 

Když se ztotožňujete s neosobní karmou, můžete si začít idealizovat určitou filozofii (nebo způsob myšlení) natolik, že ovládne celou vaši bytost. Protože v neosobní karmě se nachází mnohem víc myšlenkových vibrací, než kolik by kdy mohlo být v mysli jediné osoby, jste schopni věřit, že určitá filozofie je pravdivá pouze proto, že je silně myšlenkově nabita. Tento postoj se muže projevovat jako přehnaná závislost na duchovních nebo jiných hnutích, což vám dává pocit totožnosti s něčím větším, než jste vy sami.
Máte zmatek v otázce, kam vlastně patříte, protože je pro vás těžké smířit se s vaší osobní „maličkostí" ve srovnání se světem. Mnohem snadnější je patřit k nějakému náboženskému, duchovnímu nebo filozofickému hnutí, protože jeho rozměr a dosah vám dává sílu čelit životu. Jenomže tento způsob identifikace je falešný a může vést vést k víře ve falešné proroky nebo k následování falešných duchovních hnutí.

V životě není důležité množství. Životu dává smysl kvantita kvality. Kvalita je vlastnost, která pochází z vašeho nitra. Když žijete za branou svého ascendentu, jste schopni cítit svou vnitřní kvalitu. A na základě tohoto cítění můžete začít poznávat kvalitu samotné pravdy. Pokud se vydáváte nesčetným množstvím různých směrů, nemůžete znát pravdu, protože nemáte ponětí o takovém úhlu pohledu, který by vám umožnil porovnání jejích různých aspektů. Pokud však zůstanete ve svém nitru, dokážete vidět vnější prostředí z pohledu kvality své vnitřní bytosti. Dokážete selektivně rozlišovat mezi zdáním pravdy a tím, co zní pravdivě vašemu nitru.

Pravdu nelze matematicky dokázat. Pravda se vás dotýká v samém jádru duše a probouzí duchovní sílu, která ve vás dosud dřímala. Když zůstáváte uvnitř sebe sama, nenecháte se obelhat zdáním pravdy, iluzemi působivých slov nebo názory, které pocházejí z neosobní karmy. Víte, co je pravda, protože vy jste pravda! Když je potenciál vašeho horoskopu usměrňován vaší duší, skrze vaši osobnost prochází pouze to, co je pravdivé na všech úrovních vaší bytosti. Namísto posuzování druhých jste, tudíž schopni sebepozorování. Čím víc se mu věnujete, tím víc pozdvihujete svou osobnost na vyšší úroveň vědomí. Protože váš cit pro pravdu vychází z vaší duše, můžete dospět k velké moudrosti. Váš široký rozhled je často prorocký. Protože vidíte daleko do budoucnosti a přitom zůstáváte v přítomnosti, snadno odhadnete jakýkoliv výsledek.

Pokud zůstanete uvnitř sebe sama, tento ascendent vás uvede na cestu osvícení. Nemusíte v životě zažívat nic, co nepozdvihuje vědomí vaší božské přirozenosti. Máte vynikající intuici, pokud není smíšena s myšlenkami zvenčí. Tento ascendent vládne vyšší mysli. Ať už žijete uvnitř nebo vně sebe sama, životem vás vede vaše vyšší mysl (neboli schopnost chápat skutečnou podstatu věcí). Pokud žijete mimo sebe sama, bude vaše intuice využívána a vaše energie vyplýtvávána na bláznivé nesmysly, jako třeba štěstí v hazardních hrách nebo v kartách. Můžete vynikat ve schopnosti být ve správném čase na správném místě nebo můžete být úspěšným oportunistou. Všechna taková využívání vyšší mysli jsou ovšem pouhou perverzí vašich skutečných schopností. Pokud své vyšší mysli umožníte spojit se s vaší duší, můžete prožívat život vyšší kvality, což vás všestranně naplní. Dokážete pak snadno a s lehkostí vyjádřit svůj vnitřní potenciál s pomocí mladistvého, živého ducha zakotveného v pravdě. Vaše expanzivní vizionářské schopnosti mohou být využity pro pochopení podstaty trvalé radosti. A protože se snadno zbavujte nižších myšlenek, které by vás jinak spoutávaly, můžete bravurně zvládnout svou karmu.
 

Tento ascendent symbolizuje rozkvět a rozvoj. V průběhu vašeho růstu se potenciál vašeho horoskopu otevírá jako lupeny rozkvétající květiny. Pokud se ztotožňujete s neosobní karmou, snažíte se rozkvět uspěchat, a to narušuje přirozené tempo, nutné pro úspěšné zpracování poznatků. Tím, že zůstanete uvnitř ascendentu, sladíte se se svým horoskopem a naučíte se, jak růst tím způsobem a tempem, jaký vám předurčila vaše duše. Květ poznání se pak postupně, lístek po lístku, rozvine během toho, jak se vaše vnitřní bytost bude učit nacházet přirozenou moudrost.

 

Vládce Ascendentu - Jupiter

Zrozenec má sklon k umírněnému jednání podle zákona a podle dominujícího sociálního prostředí. Prosazuje se konformisticky, aniž přitom naráží na odpor. Setkává se se souhlasem, oblíbeností, protekcí a poctami. Může být soudcem, profesorem, někým, kdo se těší vážnosti a autoritě. Jeho životní dráha nabývá přirozeně na síle.

 

Vládce Ascendentu (Jupiter) v Beranu

Zrozenec je impulzivní, vyjadřuje se energicky a autoritativně; vznětlivá a poněkud nerozvážná povaha. Podnikavost.

 

Vládce Ascendentu (Jupiter) v 4.domě

Zrozenec se bude realizovat na sklonku života, věnovat se rodině nebo svému jmění. Zajímá se o nemovitý majetek nebo o to, co je skryto. Silný vliv dědičnosti.

 

Planety v 1.domě

Uran

Neptun

 

2.dům - Materiální hodnoty, zabezpečení a sebehodnocení

Symbolizuje hodnotový systém - hmotné vlastnictví a poměr k majetku, vlastní sebehodnocení a talent

 

2.dům ve znamení Kozoroha (Vládce - Saturn)

Pod vlivem Kozoroha ve druhém domu vzniká v povaze prozíravost a uvážlivost v peněžních záležitostech. I v případě, že člověk nashromáždí značné jmění, bude i nadále své penízky utrácet obezřetně. Je to typ, který může navždy trpět syndromem spořivosti a hospodárnosti. Buďto si neuvědomuje skutečnou hodnotu svého majetku nebo svůj vlastní produkční potenciál. Často tedy navenek žije jako chudák. Když své peníze investuje, má tendenci nakupovat pouze bezpečné cenné papíry a vyhýbat se rizikovým transakcím. Je to otevřený a srdečný jedinec, který je ale opatrnický, se zaměřením na účelnost a výkonnost. Odmítá přepych. Popravdě řečeno, nechce se mu zabývat se komplikovanými finančními záležitostmi a raději by se staral o to, aby si uchovat přehled s výhledem kupředu.

 

Vládce 2.domu (Saturn) v 12.domě

Možnost vážných finančních potíží. Tajné příjmy. Příjmy z léčení. Renta. Odškodné.

Planety v 2.domě

V domě se nevyskytuje žádná planeta.

 

3.dům - Vzdělání a komunikace

Symbolizuje komunikaci, všední život, vztahy s okolím, sourozence, sousedy, učení, vyjadřování, slovní i písemný projev.

3.dům ve znamení Ryb (Vládce - Neptun)

Vliv Ryb ve třetím domu vytváří zvídavou mysl, která hledá v cizích vyřčených slovech skrytý význam. Člověk si je plně vědom vzájemných souvislostí věcí a bez nutnosti vyvinutí většího úsilí bezděčně chápe celý obraz. Ryby na hrotu třetího domu předznamenávají mimořádné intuitivní vnímání se schopností pochopit celek, ale podrobnosti jejich pozornosti unikají. Toto je jedinec ve svém smýšlení velmi soukromý, svěřující se pouze někomu. V dorozumívání s ostatními má sklon k přecitlivělým reakcím, kdy pak není schopen mluvit zřetelně a jasně se vyjadřovat, což se u něj může projevovat zejména v mládí. Ze všeho nejraději se o samotě věnuje nějaké duševní činnosti. Za těchto podmínek dokáže myslet velmi tvořivě a obrazotvorně.

 

Vládce 3.domu (Neptun) v 1.domě

Úspěch díky inteligenci, cestám. Při dobrých aspektech pomoc okolí nebo jednoho z bratrů/sester. Sklony k duševní činnosti a k cestování.

Planety v 3.domě

Severní uzel

 

4.dům (Immum Coeli) - Domov nebo základna

Symbolizuje domov a tradici, matku, rodinné zázemí, emocionalitu, dědičnost, nevědomí, nemovitosti. Ukazuje na vlastnosti ukryté pod povrchem.

4.dům ve znamení Berana (Vládce - Mars)

Beran na hrotu čtvrtého domu poukazuje na člověka, který se ve vztahu ke svému domovu a rodině projevuje jako podnikavý až útočný. Vždy jeví aktivní zájem o domácí záležitosti. Naneštěstí dochází k častým hádkám a sporům, když nejsou jeho nápady a názory ostatními vítány. Je to jedinec, který má sklon klást na své bližní velké nároky a vyžadovat od nich přespříliš. Sám v životě vděčí za úspěch především své ambiciózní matce, která ho přiměla, aby svých schopností využíval co nejlépe.
Čtvrtý dům naznačuje, jakou činností se člověk bude zabývat v pozdějším životě. Když tuto oblast hvězdné mapy ovládá Mars, budou pozdější léta života velmi aktivní. Bude se více projevovat odvážnější, extrovertní, ba i mladistvější stránka povahy. Jedinec, který byl v mládí vážný a vyspělý, znovu později omládne, bude sebejistější a tělesně čilý.

 

Vládce 4.domu (Mars) v 8.domě

Nemovité dědictví. Významná změna ve stáří.

 

Planety v 4.domě

Jupiter

 

5.dům - Rekreace, tvořivost a sebevyjádření

Symbolizuje tvůrčí životní výraz, lásku, milostná dobrodružství, slast, umění, zábavu, divadlo, hry, společenský život, mejdany, spekulace a hazard, potomstvo.

 

5.dům ve znamení Býka (Vládce - Venuše)

Když je Býk na hrotu pátého domu, jsou zdůrazněny láska, krása a soulad. Člověk je romanticky založený a jsou pro něj důležité tělesné projevy lásky. Je vůči svým dětem velmi milující, nicméně jeho pevná Býčí povaha znamená, že má ve výchově při vyžadování kázně poněkud strnulé názory. Své děti ale zbožňuje a miluje až slepě, následkem čehož je v některých případech může kazit.
Děti narozené v kombinaci Býka a pátého domu jsou často nadané, ve společnosti se umí chovat půvabně a nenuceně. Býk zde vytváří i vlohy k osobnímu uměleckému sebevyjádření. Jestliže člověk trpí v mládí bídou nebo jinak strádá, v pozdějším životě nalezne útěchu v lásce, dětech, nebo se dočká jiného naplnění.

 

Vládce 5.domu (Venuše) v 7.domě

Sňatek s milovanou osobou. Legalizace milostného vztahu. Znamená vždy sňatek z lásky (zvláště pokud je vládcem Venuše nebo Slunce). Tvorba, kterou zrozenec předkládá k posouzení veřejnosti. Významná společenská úloha. Soudní proces týkající se dítěte.

 

Planety v 5.domě

V domě se nevyskytuje žádná planeta.

 

6.dům - Zaměstnání, povinnosti a zdraví

Symbolizuje vědomé potřeby, zdraví, práci, službu, zaměstnání, diety, krátké choroby, údržbu.

 

6.dům ve znamení Blíženců (Vládce - Merkur)

Blíženci na hrotu šestého domu předznamenávají rozmanitou práci. Tento jedinec se snadno a bezproblémově vypořádá s technickými detaily. Když je práce duševně a intelektuálně podnětná, zajímavá a náročná, má sklon se do ní zcela pohroužit. Nesnáší nudné a opakované úkoly. Vyhovuje mu práce rozumová. Nejspíš dosáhne úspěchu v oblasti vědeckého výzkumu nebo obchodní činnosti či finančním podnikání. Umí se dobře vyjadřovat písemně. Dokáže psát výstižné a stručné zprávy nebo zpracovávat rešerše ze širokého výběru možností, ve kterých obvykle podtrhne to nejvýhodnější řešení. Přepracování může mít škodlivý vliv na jeho nervy a způsobit psychické napětí a tenzi, které se mohou projevovat strnulými svaly nebo skřípáním zuby i ve spánku.

 

Vládce 6.domu (Merkur) v 7.domě

Povolání, v němž se uzavírají smlouvy. Spolupráce.

 

Planety v 6.domě

V domě se nevyskytuje žádná planeta.

 

 

7.dům (Descendent) - Osobních a důvěrné vztahy

Symbolizuje druhé lidi, mezilidské vztahy, spolupráci, manželství, partnerství, smlouvy, soudní spory, otevřená nepřátelství.

 

7.dům ve znamení Blíženců (Vládce - Merkur)

Vliv Blíženců v sedmém domu vytváří v osobních vztazích potřebu všestrannosti, přizpůsobivosti a pestrosti. Musíte mít inteligentního partnera, který se s Vámi podělí o Vaše rozmanité zájmy. Musíte si dobře rozumět a mít dobrý duševní vztah. Jste ve svých vztazích poněkud neformální, a tak je dobře nemít partnera příliš náročného nebo otevřeně projevujícího své city. Váš ideální partner by měl odpovídat povaze Blíženců: bystrý, vtipný a mnohostranný.
Toto partnerství by mohlo trpět nervovým napětím, charakterizovaným obdobími podráždění, ale tyto budou vždy krátkodobé. Váš partner by měl být aktivní a nápaditý. Měl by být sám dostatečně pilný a neustále zaneprázdněný, aby Vám ponechával dostatečný vlastní prostor a čas.

 

Vládce 7.domu (Merkur) v 7.domě

Dává domu důležitost podle povahy vládce a jeho aspektů.

 

Planety v 7.domě

Slunce

Merkur

Venuše

Černá Luna

Cheirón

 

 

8.dům - Uspokojení potřeb, tajemství života a smrt

Symbolizuje dědictví, poslední vůli, závěti, odkazy, bezpracné zisky, ztráty, krize, uzdravování, sex, okultismus, smrt.

 

8.dům ve znamení Raka (Vládce - Luna)

Znamení Raka na hrotu osmého domu značí citově založený zájem o širokou škálu životních tajemství a záhad na velmi základní úrovni. Člověk je sebezkoumající, hloubá o sporných otázkách života a smrti. Je mu velmi zatěžko dát najevo jakoukoli potřebu emocionálního charakteru. Zřídkakdy se takto odhalí - místo toho se ještě více uzavře do sebe. V některých případech má jeho povaha dvě odlišné stránky. Jedna je šťastná, extrovertní a zaměřená na okolí. Druhá je zadumaná a přemítavá. Když jeho druhá hloubavá stránka převáží, chová se tento narozenec odtažitě a ztrácí svoji obvyklou průbojnost.

 

Vládce 8.domu (Luna) v 10.domě

Pro zrozence je nesmírně důležitá smrt nějaké osoby. Ve zralém věku častěji krize nebo úzkost.

 

Planety v 8.domě

Mars

 

 

9.dům - Cestování, vyšší vzdělání a životní filozofie

Symbolizuje vyšší vzdělání, inspiraci, abstraktní myšlení, cestování, svobodná povolání, náboženství, duchovní cestu, hledání smyslu existence.

 

9.dům ve znamení Panny (Vládce - Merkur)

Pod vlivem Panny v devátém domu vládnou všem základním životním otázkám včetně náboženství a filozofie věcné účelové názory. Tento narozenec má zájem o světové záležitosti a všechny zahraniční noviny. Jeho náhled je vždy praktický a ustálený, jeho myšlenky jsou disciplinovaně uspořádané a stejně tak jeho osobní doklady a práce. Má sklon trvat na svých názorech v přesvědčení o jejich nepochybné pravdivosti. Z toho důvodu se z něj v některých ohledech může stát zafixovaný despota, který není přístupný novým myšlenkám. Naštěstí jeho názory jsou většinou správné, protože jsou dobře promyšlené, propátrané a prostudované. Striktně se přidržuje zákona, ale podle své vlastní interpretace. Drží se zuby nehty stanoveného řádu, protože nemá velkou přizpůsobivost.

 

Vládce 9.domu (Merkur) v 7.domě

Smlouvy se zahraničím. Manželství s cizincem (cizinkou). Nemilý rozsudek. Cizinci, z kterých se mohou stát zrozencovi soupeři.

 

Planety v 9.domě

V domě se nevyskytuje žádná planeta.

 

10.dům (Medium Coeli) - Kariéra, prestiž a reputace

Symbolizuje společenské postavení, kariéru, pověst, pocty, slávu, úspěch, autoritativní osobnost, otce, zaměstnavatele.

 

10.dům ve znamení Vah (Vládce - Venuše)

Vliv Vah v desátém domu předznamenává podnikání nebo sdílené povolání s partnerem, nebo nějaký projekt za spolupráce s ostatními. Tento narozenec při svém výkonu zaměstnání budí profesionální dojem. Je při práci klidný, rozvážný, laskavý a taktní. Jeho projev je vždy kultivovaný, uspořádaný a dobře vedený. Má vynikající nadání se uplatnit jako dozorčí nebo administrátor. Jeho posudky a rozhodnutí vynikají vždy pečlivě zváženými a promyšlenými závěry. Velmi pravděpodobně ve společnosti získá lepší postavení, než do jakého se narodil. Nejlepší a nejobjektivnější stránky jeho charakteru se projevují při komunikaci s veřejností.

 

Vládce 10.domu (Venuše) v 7.domě

Politické postavení. Dobrý úsudek. Postavení ovlivňuje manželský život. Soudní proces nebo sňatek ve zralém věku.

 

Planety v 10.domě

Luna (Měsíc)

Pluto

 

 

11.dům - Přátelství, společenství, ideály a společenské úlohy

Symbolizuje naděje a přání, společné obavy, ideály, skupinové vztahy, týmovou práci, politické strany, komunity, obce, duchovní společenství.

 

11.dům ve znamení Štíra (Vládce - Pluto)

Štír v jedenáctém domě není příliš šťastná kombinace. Do přátelství vstupuje sex, málo popularity, tajná přání, změna tužeb. Často život bez přátel, ale podaří-li se získat přátele, je velmi věrný.

 

Vládce 11.domu (Pluto) v 10.domě

Přátelé podporující zrozencovu kariéru, jeho kariéra může záviset na veřejnosti. Příznivé pro politiku.

 

Planety v 11.domě

V domě se nevyskytuje žádná planeta.

 

12.dům - Podvědomí, citové záležitosti a tajemství

Symbolizuje omezení a osamocení, odloučení, dobrovolné nebo nucené ústraní, dlouhé chronické nemoci, tajné nepřátele, nepravdy a těžkosti. Naznačuje způsob, kterým se budeme projevovat za těžkých okolností.

 

12.dům ve znamení Střelce (Vládce - Jupiter)

Střelec a dvanáctý dům ukazuje na nepřátelé v cizině nebo z ciziny, životní zkoušky související s náboženstvím, názorové konflikty. Mnoho překážek, ale možnost jejich překonání, zájem o hluboká studia, okultismus nebo náboženství.

Vládce 12.domu (Jupiter) v 4.domě

Vážné rodinné problémy. Ve stáří osamělost nebo potíže.

Planety v 12.domě

Saturn