Trénink radosti

1. - úvod

04.10.2015 20:02
Moto: Ať je svět kolem nás jaký chce, rozhodující pro nás je míra vnitřní pohody. Stupeň štěstí, chcete-li. Život, coby naše krátká návštěva na tomto světě Ve věčnosti času existuje taková malá mezírka mezi mínus nekonečnem a plus nekonečnem. Mezírka zvaná život. Mezírka, v níž jsme na návštěvě na tomto světě. Na návštěvě začínající zrozením a končící smrtí. Představte si koncové momenty této návštěvy: Odcházíte - a v poslední jasné chvilce bilancujete, jaké to na ní celkově bylo. Naposledy...

2. - I když končím na štítě, alespoň jsem bojoval

04.10.2015 20:04
Hráči loterií kontra jogíni Mnozí lidé v našich krajích vliv vnějších okolností absolutizují: vyhraju milion - hurá, shoří mi dům - černý velkostres. Pak jsou lidé - třeba jogíni z vysokohorských klášterů v Tibetu - kteří vliv vnějších okolností naopak minimalizují. Mají setrvalý stav dobré mysli (SDM), bez ohledu na počasí, či hmotné statky; a jsou na to jistě patřičně hrdi a s námi honiči za auty a vilami by to rozhodně neměnili. A teď my My ale zkusme - nejsme žádná béčka - najít mezi...

3. - Mučivá touha

04.10.2015 20:06
Don't worry, be happy! Ještě můžete něco namítnout: A sice, že v psychickém stavu neštěstí, nepohody, či zoufalství se člověku prostě nechce přelaďovat do pozitivnější nálady. Vzteklému se ve výbuchu vzteku prostě nechce být klidným, nechce být rozumným, nechce se chovat podle nějakých racionálních psychologických pravidel. "Ať je všechno schálně špatně!" říká si jakoby všem rozumným poradcům navzdory. Co na to poradit? Snad toto: Pokud jste nikdy, nikdy v životě nepocítili velkou, ba...

4. - Funkce mozku aneb, co s čím souvisí

04.10.2015 20:10
Tento článek bude spíše o funkcích mozku (aby jsme navázali na článek předchozí), než o tréninku rasdosti, proto jej můžete s klidem přeskočit, pokud vás to nezajímá... Analogie pomůže k nutnému povhopení složitého Mozek nechť je pro nás rozlehlou letištní plochou, na níž je hustě vedle sebe rozmístěna psousta malých žároviček. Takových jako do baterky. Jedna žárovečka rovná se jeden neuron. Dolní odhady říkají, že těch žároviček na letišti (rozuměnjte neuronů ve velkém mozku - v hemisférách)...

5. - Jak je to s mozkem a pocity?

04.10.2015 20:11
Budou nám pitvat jazykové znalosti Až budou dostatečně přesné přístroje, pozná se při mozkové pitvě detailní analýzou určitého hnízda neuronů, jak dobře daná mrtvola uměla zaživa bekhend v tenisu. A pozná se jistě, jaký měla mrtvola mateřský jazyk. Pokud jsou totiž neurony pospojovány tak, že při zahlédnutí svázaného svazku pár desítek listů papíru projde sousedním hnízdem hnízdem neuronů sekvence vzruchů značící neslyšné "book", je to dozajista diametrálně odlišné os sekvence vzruchů, znašící...
1 | 2 | 3 | 4 >>