Zápas

Zápasit ve snu s někým pokrevně příbuzným, či s přítelem znamená rozepře a nepřátelství s touto osobou. Z těch, co jsou již v rozepři, bude ten, jemuž bylo ve snu přisouzeno zvítězit v zápasu, mít přesilu i v realitě, pokud ovšem spolu nezápasili o půdu. V takovýchto sporech je totiž s větším prospěchem ve snu padnout, pokud ovšem neklesne i ten, kdo zasazuje ránu. Protože půda bude patřit tomu, kdo spočine na zemi. Vést zápas s protivníkem, který není příbuzný, přináší nebezpečí z nemoci. Do jakého stavu chce zápasník přivést svého protivníka, do téhož chce i nemoc přivést churavého, tedy sklátit ho k zemi. U toho, kdo padl k zemi stojí smrt, ten kdo zasadil ránu, je zachráněn. Rovněž není nijak dobré, když člověk v mužném věku zápasí s chlapcem (dívkou), neboť, jesliže jej(ji) složí, pak někoho pohřbí. Jestliže bude mladším přemožen, pak vedle marného namáhání bude mít i posměch a nemoc. Výsměch proto, že ten provází porážku a nemoc proto, že podlehl mladšímu tělu. Pro mladé je však dobré zvítězit nad starými, neboť dosáhnou větších úspěchů a to jak v síle, činech, tak i moudrosti. Zápasit s mrtvým znamená onemocnění (převážně psychického původu), nebo také spory s neboštíkovým potomkem, či dědicem. Vždycky je však lepší být tím, kdo zasazuje někomu ránu, tedy být na výši.

Boxovat znamená pro každého škodu. Neboť vedle pohany to naznačuje i škody. Obličej se totiž při tom stává neforemným a vylévá se krev, která se tu chápe jak životodárná energie (člověku ubívá sil), tak i jako peníze, které utíkají. Prospěch znamená takovýto sen jen pro ty, kdo si své jmění zaopatřují z krve, tedy lékaři a kuchaři.

Vidět ring ohraničený znamená, že se jedná o zápas mimo naši moc, nejsme do něj zataženi, pokud je ring volný (např. pouliční zápas), tak se nás to bude dotýkat do takové míry, do jaké jsme vzdáleni od zápasu.

Pokud jen přihlížíme zápasu, tak budeme zataženi do dané situace v reálu. Pokud se ve snu přikláníme (fandíme) jednomu, či druhému, tak v realitě nás postihne buď výhra nebo prohra, dle toho, komu jsme ve snu fandili a kdo vyhrál, či prohrál. Zde je také nutno uvést, že záleží také na proporcích bojujícího. Pokud je bojující dobře stavěn a vyhraje, tak nás čeká úspěch, totéž se týká slabého jedince (je o to větší výhra a nadřazenost). V opačném případě (prohra) i my dojdeme k nějaké prohře.

Být takzvaně "v kotli" a fandit značí, že více lidí má na danou věc stejný názor a že nejsme sami, kdo takovýto názor zastává. Nicméně tu působí i davová psychóza, tedy jakési omámení. Proto v realitě pozor na různé typy "horeček" (slevy, smlouvy atp.). Být v "kotli" sám naznačuje na velké nezpečí. Kotel je v takovémto případě nepřátelský a může se nám stát, že utrpíme škodu ve smyslu: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Může jít o ztrátu zaměstnání díky protichůdným názorům. Současně to naznačuje, že jsme jako černá ovce mezi bílýma, tedy jakési unikum oproti normálu (nejdeme s davem, ale proti proudu - budeme mít jiný názor). Pokud je tohle vaše cesta (výjimečnost, jiný názor za kterým si stojíte), tak tento sen to jen utvrzuje. Avšak pozor na lidi kolem sebe, přecijen jsme v "kotli" a bylo by neradno jej nějak dráždit protichůdným názorem.