Učení se písmu a řeči

Těm, kdož se ve snu učí písmu, či řeči, aniž by je znal takové snové vidění předpovídá v budoucnu něco dobrého, ale spojeného s námahou. Neboť ti, kdož se učí, se namáhají, ale učí se přitom ke svému prospěchu. Jestliže by někdo písmo, či jazyk ovládal a učil se ve snu tomu znova, pak je to třeba považovat za špatné znamení přinášející pošetilosti, neboť učit se tomu je věcí chlapců a děvčat, tedy mladých a nezkušených. Proto takový sen znamená nezaměstnanost spojenou s projevy strachu a s útrapami. Něco takového je dobré jen pro ty, kdož touží po dítěti, neboť písmenům, či řeči se bude učit jeho budoucí potomek. Pokud se učíme cizí řeč, či písmo, tak vstoupíme do té společnosti, ve které se ono písmo používá, nebo si vezmeme za své opačné pohlaví, které je z těch krajů, kde se takto mluví, či píše. Jakmile by někdo nemohl číst, či psát některá písmena, nebude sto moci nic vykonávat. Jestliže je písmen málo, pak je to v řádu dní, pokud více, tak v řádu měsíců a let.

Pokud ve snu nerozumíme řeči, tak to značí, že nerozumíme svému okolí, jelikož okolí mluví jinou řečí, nám neznámou, nebo se nebudou naše názory shodovat. Pokud ve snu používáme cizí řeč aniž je to třeba, tak to značí, že mluvíme cize, tak že nám nikdo nerozumí, nebo jen málo kdo.