Trubka, flétna, píšťala a kytara

Sen, že vytrubujeme na posvátnou trubku je dobrý pro ty, kdo se chtějí s někým setkat a pro ty, kdož přišli o nějaké podřízené, či služebnictvo. Ve válce totiž tento nástroj svolává ty, kteří se roztrousili. Skrze pronikavý zvuk odhaluje věci utajené. Nemocné takovýto sen usmrcuje, neboť trubka se skládá z kovu a kosti, jimuž sice dech vychází ven, ale už se nevrací nazpět. Troubit ve snu na zakřivenou trubku znamená neštěstí, neboť zde se nejedná o nástroj posvátný, ale válečný. A tak to, co svými ústy pronáší uživatel se vždy vrací na jeho hlavu. Proto takovýto sen nedoporučuje podávat proti někomu žalobu, neboť by se dočkal toho, že sám bude žalován. Ten kdo zaslechne troubit někoho na jakýkoli dechový nástroj značí, že bude uvnitř otřesen, na těle i na duši.

Pískat na smuteční flétnu znamená smutek nebo zármutek odpovídající smutku a nemocné hubí. Pískat však na flétnu zobcovou přináší všem lidem dobro, jelikož jde o libozvučný nástroj.

Pískat na píšťalu, ať již z rákosu, či dřeva je pro všechny dobré. Právě proto, že po malé námaze (vřezávání), je možno dát dřevu zvuk, tedy radosti všem okolo.

Drnkat, či hrát na kytaru při svatbě, nebo ve společnosti znamená skrze harmonii dobro, avšak při ostatních příležitostech zlo a příčinu rozbrojů skrze napětí strun. Mnohým však skrze struny naznačil takovýto sen dnu nohou.