Některé hry a cvičení

Házet si s míčem veš snu zobrazuje nekonečné sváry, často také i lásku k poběhlici, či kasanovi, jelikož se takováto hra jim podobá tím, že nikde nezůstávají na trvalo a chodí za mnohými.

Hrát ve snu kopanou a vyhrát značí, že pomocí kolektivu dosáhneme cíle. Pokud prohrajeme, tak cíle nebude dosaženo a setkáme se i s potupou.

Hrát ve snu tenis, squash, baseball, či floorball nebo hokej zobrazuje opět zápas s realitou a cíly které máme. Nicméně je tu jeden rozdíl oproti předchozímu. Cíle bude dosaženo za pomocí nějakého prostředku, který vlastníme (máme v rukou raketu, hokejku, pálku).

Být ve snu nadhazovačem u baseballu značí, že jsme lstiví. Neboť nadhazovač se vždy snaží, aby jeho míček nezasáhl pálku a skončil v rukavici backa. Být ve snu pálkařem značí, jak dokážeme prohlédnout onu lstivost a jak dobře dokážeme odpáli jak narážky, tak i situace, které jsou pro nás nepříjemné. Také to zobrazuje, jak jsme na tom fyzicky, zda se nám podaří cíle dosáhnout, záleží na našich reakcích i na našem "běhu" a rychlosti. Baseball je kolektivní hra, tedy záleží na tom, jak dobře dokáže kolektiv spolupracovat, aby bylo dosaženo cíle, tedy vítězství.

Brankáři ve snu zobrazují, jak dobře dokážeme věci zpracovat, či odrazit útok, který je proti nám veden.

Být v útoku značí, že jsme na špici, která útočí na cíl. Jsme tím, kdo je důležitý pro dosažení cíle. Takovýto sen se zdá především vůdcům.

Být ve snu v obraně pak zobrazuje to, zda a jak dokážeme bránit svůj vytyčený cíl před nesnázemi a lstivostí ostatních.

Hrát ve snu gumu, zobrazuje, jak dobře se dokážeme trefit do spletitého života, zobrzuje to naši šikovnost a um i to, jak dokážeme zvládnout životní překážky. Souvisí to také s logikou a dobrou strategií našeho myšlení.

Činky ve snu a cvičení s nimi předpovídají pro přítomnou dobu nečinnost a útrapy (cvičení není lehké). Avšak do budoucna je to velmi prospěšné, vždyť cvičení je vlastně utužování našeho těla. Takovýto sen tedy zobrazuje přípravy na život, utužování smyslů. Současně je to jak s tím příslovím: Těžko na cvičišti (ve snu), lehko na bojišti (v životě).

Věnovat se dětským hrám jako dítě ve snu je zobrazením naší mladé duše, či mysli. Pokud však jsme dospělí a takto se těmoto hrám ve snu věnujeme, tak to značí, že jsme pošetilí. Současně to však značí i to, že dokážeme vnímat věci, které vnímají jen děti a naše duše je nepoškozená realitou života.