Běh

Běžet krátký běh ve snu je pro všechny kromě nemocných prospěchem, kdykoli při tom zvítězí (proběhnou cílovou páskou). Jedni tak mohou dojít k cili svých záměrů a druzí pak k hranici života po jeho naplnění.

Dlouhý běh běžet ve snu znamená totéž co krátký běh. Všechno se zpravidla uskutečňuje v obratech, tak jako se i dlouhý běh děje v mnohých obratech. Mimořádně dlouhý běh předpovídá ženám život poběhlice (děvky).

Pokud utíkáme pro radost, tak stejně tak jakou rychlostí běžíme nám bude utíkat i život. Současně s tím jak budeme pozorovat okolí, kolem cesty kterou bžíme, tak si budeme všímat maličkostí v běžném životě.

Utíkat před někým naznačuje, že utíkáme před nějakým problémem, či že nás něco honí... pokud jen utíkáme, tak v reálu neřešíme to, před čím utíkáme a oddalujeme to. Je tedy třeba se tomu v reálu postavit čelem a zabojovat, je to lepší... jelikož když problémy neřešíme, tak se nám to pak všechno nakupí na jednu hromadu a posléze to tude jedna velká past, kterou nám život (či spíše my sami) uchystal...

Pokud jsme ve snu dohnáni někým, tak nás v reálu něco takového dožene.

Pokud běžíme překážkový běh, tak každá překážka, přes kterou jsme přeskočili zančí, je ji také takovým stylem překonáme. Pokud překážku shodíme, či o ni zakopneme, tak se v reálu připravme na to, že budeme zaskočeni nějakou nečekanou událostí a překonání této překážky nás vysílí... proto je dobré se po takovémto snu připravit na něco podobného v reálu... předm vyzbrojený, je předem připravený...