Věštba a intuice

04.09.2015 15:06

Prvně je potřeba těmto dvoum pojmům porozumnět.  Věštění je uměle vyvolaný náhled do budoucnosti, protože to chceme. Intuice je náhled vyvolaný naším podvědomím (karmickým závazkem, sny atd.). Intuice nám řekne, že si máme např. vyložit budoucnost, aby jsme viděli dál. Kdežto výklad nám dá najevo, že v nějaké době tu bude působit osud, nebo-li "náhoda" (intuice,podvědomí,karma). Obojí na sebe působí stejnou měrou, ale je těžké dostat obojí pod kontrolu zároveň. Vždy bude převažovat jedno nebo druhé. Věštit se můžeme naučit snadno, ale intuici máme jen pokud je to nezbytně nutné. Je to něco jako záchranná brzda. Neznám nikoho, kdo by se ji mohl naučit. Buď ji někdo má nebo nemá. Závisí to na myšlenkových pochodech daného člověka, jeho přesvědčení a náhledu na svět jako takový. Lze ji rozvíjet, ale nelze ji získat učením z knížek. Je to 6. smysl. tzn. že to pramení přímo z nás, z toho, jak se chováme, co děláme... nebojím se říci, že jde o druh "odměny" za to, co jsme udělali... je jedno, zda v tomto reálném světě nebo někde jinde, ale není jedno, zda při tom myslíme na sebe nebo ne.