Serafe, zachraň nás! (rozpracováno)

05.09.2017 04:52

 

Kde to jsem a odkud pocházím?

Co chtějí tyto Sestry meče?

Co se to zde odehrává za prapodivnou hru?

Nepamatuji se již moc na předešlé.

Jediné co vím, že jsem opět zde, po tisíci letech.

Jak se to moc změnilo?

Odpoví mi někdo na mé otázky?

Já Seraf, zrozenec nebes, se silou tornáda a něžností víly, jsem opět povolán do Belttetu, abych sloužil.

Tentokrát je to však jiné.

Cestou z nebeského prachu, do kláštera sester, ke mně doléhaly prosby a úzkost z tohoto světa.

Kdo se tak úpěnlivě modlil, že mě povolal nazpět?

A proč vlastně?

 

 

Zem byla sužována válkou a spory mezi šlechtici, ale i elfové v temných lesích byli v neklidu a víly i skřítkové také. Byla to zlá doba pro všechny, především však pro prostý lid, který byl pod krutovládou šlechticů, především pak šlechtice Dukárta, kterému museli lidé odvádět hodně vysoké daně, ale byl tu i oslavovaný a lidmi milovaný Kronut, syn dožívajícího krále Hrase, který se proslavil díky válkám s ostatními šlechtici, kteří se snažili vzepřít koruně a snažili se království rozvrátit. Král proto musel vydržovat velké vojsko, ale ani ne tak díky tomuto, jako spíše díky tomu, že na jihu, na hranicích země, královské jednotky zápasily s gobliny. Celá Horda se totiž hnula a blížila se k hranicím země. Jak postupovala, tak za sebou nechávala spoušť. Odrážení goblinů bylo nesnadné a nejeden voják za to už zaplatil životem. Byly povolány i Sestry meče, kněžky, jež se měli u boha Tróna modlit za pomoc v těchto těžkých chvílích a napomoci i svými kouzly vojsku. Magie v tomto světě byla dostupná jen sestrám a lesním bytostem. Každá žena, která chtěla vstoupit do jejich řádu, musela projít zkušebním obdobím, v němž se učila práci s magickým mečem. A právě do této doby byl povolán malou, teprve se učící Agátkou Seraf, aby království vypomohl a pokusil se spolu se sestrami odvrátit rozvrácení země.

ke čtení ve StoryMe