Předpověď a osud

04.09.2015 15:05

Tak jak v době kamenné bylo počasí přisuzováno bohům, tak dnes se bez předpovědi počasí neobejdeme. Závisí na tom spousta věcí od zemědělství až po ekonomiku. Tehdy to nebylo tak důležité, jako dnes. Nezáviselo to až tak na jejich životě, záviselo, ale jinak. Nedokázali si to vysvětlit a tak uctívali bohy počasí. To stejné je dnes, neumíme si vysvětlit schopnosti věštby, proto věříme také v nějakou nadpřirozenou sílu. Není to tak momentálně důležité, až pochopíme účel a důležitost těchto věcí, přijdeme na to proč... Věštba nám ukáže část budoucnosti, ale jelikož nevíme, jak budoucnost vypadá (neprošli jsme celou cestu až do budoucnosti), známe jen následek nikoli příčinu toho, co se má stát. Pokud se budeme snažit, aby k tomuto následku nedošlo, můžeme změnit budoucnost. S každým výkladem budoucnosti ji měníme a zároveň vytváříme něco jako paralelní vesmír, který má společnou minulost, ale odlišnou budoucnost. Aby byl výklad budoucnosti opravdu tou budoucností, co má nastat, tak by jsme museli být jediní, kdo tuto budoucnost zná a nesměli by jsme do ní zasahovat. Zkrátka by se z nás stali ovce svázané svoji vlastní budoucností, které jsou nad věcí. Nechají věcem volný průběh. Je to jejich neměnný osud, co se musí stát realitou. Karma. Což si nikdo nechce vědomě připustit. To je asi podstata tohoto problému...