Planetární změny a život

06.10.2015 22:46

všimněte si toho.. mění se podnebí... na západě je zima, na východě povodně... vše je vyvážené.. zěmnilo se jen naklonění zemské osy, nic víc... a je na nás, jak se s tím vyrovnáme... příroda si vždy věděla rady... druhy se stěhují do mírnějšího podnebí a ty co jsou tu, tak buď hynou, nebo se přizpůsobí... je to koloběh života a děje se tak co je planeta stará... jednou za čas se takl stane, dojdou změny v atmosféře a změní se životní podmínky a ty druhy, které mají přežít a jsou důležité v potravním řetězci, ty přežijí... nechte to na vesmíru... on ví, co dělá... nic se neděje bezdůvodně... třeba to tak má být aby se jedn či více druhů nepřemnožilo a zase naopak některé druhy posílily... víte, co bude za deset, či sto let a jak to bude pak vypadat? my lidé se s tím celkem dobře srovnáme, máme na to prostředky, ale co zvířata a přídoda? ano mohli bychom zasáhnout, aby se z evropy nestala druhá sahara, ale k čemu to bude, když se změní globálně podmínky? uvažujte... bude to jak v egyptě... jen u velkých řek bude život... dál už jen poušť... a i ta je důležitá... tam vznikají větry díky změně teplot... nechte přírodu být, ať si to zařídí po svém... nic netrvá věčně, ani krása a život... a uměle to udržovat, dejte pokoj... pak můžou vzniknout mutace a další věci... prostě se přizpůsobme novým podmínkám a věřme, že tohle je náš krásný život, že nám to bylo shůry dáno, abychom prožili změnu a zažili to a začali si všeho vážit... v tomto přetechnizovaném a nenáviděném světě... třeba pak budeme na okolí více milí a pozornější než jsme byli předím.... i to může být důvod a budeme si pak více pomáhat... kdo ví, co to všechno má za účel a proč se tak děje, jen věřte, že váš život zatratit nikdo nechce... jednejte tedy tak, ak uznáte za vhodné a věřete vesmíru, že se o vás postará, když se i vy budete starat o sebe, své blízké, okolí a nebude vám jedno, co se se světem děje... jen to přijměte jako svůj osud..... však co... nějak bylo, nějak bude, nač si s tím lámat hlavu... a když už myslíte na boha, tak vězte, že je vševědoucí a vidí t, co se zde děje... a je na vás, zda se k němu přiblížíte... tedy budete jeh hůlkou, kterou on kouzlí... pokud tedy někdo potřebuje vodu, tak mu jidejte... postavte misku s vodou za okno, postavte krmítka, jelikož i mouchy už moc nelétají a buďte takoví, jaký je bůh.... tedy, že myslí na vše kolem sebe... a nic mu není lhostejné a pokud máte možnost udělat něco velkého a stmelit v něčem lidi, tak to udělejte... každáý myšlenka i čin je dobrý v jakékoli době, když je konaná s láskou a porozuměním tomu všemu... možná to vnímáte celé jako zlo, ale to se jen tak jeví... znova si to přečtěte a uvisíte, že při druhé, či třetím, čtvrtém pátém a td. čtení dospějete ke stejnému názoru jako já, ... že ve je zařízeno tak jak má být a že se vyvíjíme vším co je v nás i kolem nás a že vše je pro nás i přírodu důležité.... proto na počasí a dnešní dobu nežehrejte a nechte věci plynout... vše je jak má být... nic víc, nic míň... prostě to nechte prostoupit celou svou myslí i tělem a věřete, že právě vy jste důležití v tomto koloběhu vesmíru, že ta vaše činost, ať již se jedná o práci , či myšlenky je prospěšná vyšším cílům, ale ne vašim, ale cílům vesmíru... boha... vyždť on vás stvořil, dal vám duši, což je božský dar... tak to celé vnímejte jako on... udělal vás k obrazu svému, jak je to psáno v Bibli... takže jste tedy také bozi... máte tu moc tvořit, měnit, ničit... važte tedy proto každý svůj čin a každičkou svoji myšlenku... nevíte, jak zapůsobí za den, týden, měsíc rok, sotoletí atd. uvědomte si, že vše je důležité, i ty "třísky" které lítají z lesa, když se kácí... vše má svůj důvod... a nic není bez příčiny a bez následku... je to věčný koloběh, který však postupuje jak výš, tak i hloub, rozpíná se, aby se posléze zase smrštil, jako vesmír... a pak znova a znova... buťde tedy tím nejlepším, co ve vás je a sami utvářejte tento božský výtvor... k obrazu svému, okolí, světu, přírodě vesmíru... dimenzím..