Noemova Archa

05.10.2015 11:20
Noemova archa - vysvětlení legendy
aneb
skutečná pravda o Noemově arše


Původně jsem tento článek chtěl umístit jinam, protože toto spadá více pod technické a věděcké záležitosti a také z části i pod tajemství slov, ale jelikož jde o Noeho archu z Bible, tak jsem se ho rozhodl umístit sem... právě proto, že je spousta věřících, kteří jen slepě věří a nepřemýšlí při tom...

Noemova archa nemusela být loď, ale jen nějaký objekt, ve kterém jsou uchovány genetické buňky všech druhů, které po té "potopě" (ať už to bylo cokoli) byly opět přivedeny k životu. Zajímavé také je, že od každého druhu byl vzat jeden pár... Počítám s tím, že ten překlad, jak je v Bibli napsán, je chybný a šlo o pár chromozomů a to jak samčích, tak samičích, ze kterých pak mohlo být naklonováno první potomstvo... také je tam, napsáno i to, že Noe bral nejen ty "čisté", ale i ty "špinavé". Každý kdo se tím jen trochu zajímá rázem pochopí, oč jde. Jde tedy o čistotu genetického kódu, tedy jakési šlechtění. Co se toho "špinavého" týče, tak u toho pravděpodobně z nějakého důvodu proběhla mutace, či degernerace. Mohla být způsobena jak kosmickým zářením, tak i něčím zcela jiným, např. atomovou válkou, nezdařilým klonem a jeho únikem do oběhu atd. možností je spousta... Myslete si o klonování co chcete, ale pamatujte si jedno... historie se stále opakuje... takže proč se nemůže opakovat tohle... v tomto případě toho bylo použito pro záchranu planety, takže vy puritáni, kteří k tomu máte výhrady si klidně běžte dáchnout a při tý příležitosti do sebe něco kopněte, protože to není zdaleka všechno, co nám Bible zatajila...

Nabízí se proto otázka, jaký objekt by to vlastně měl být. V Bibli je popsána loď, ale k čemu loď, byť sebe pevnější. Loď, se při bouři může převrátit a potopit, nehledě na to, že když narazí na skaliska, tak je se všemi ámen. Takže tudy cesta nevede.

Spíš to vidím právě na pyramidy. Jejich stavba tomu i odpovídá. Ještě vám to nezapaluje? Mno dobrá, pokusím se vám to přiblížit. Pyramida je jehlan. Zajímavé na nich je to, že jejich základna je poměrně dosti široká. Je to náhoda? Není! Teď si zkuste takovou pyramidu postavit na vodu. Co udělá? Převrátí se. Takže potřebujeme něco, aby se nepřevrátila. Tedy přesně to samé, jen obráceně... Ještě nic? Tak tedy dobrá. Je to v podstatě jakási bóje (dva jehlany na sobě), ta se nemá jak potopit a když se převrátí, tak se nic nestane. Už chápete? Teď se podívejme na její vnitřní stavbu. Chodby jsou vedené tak, aby do vnitřní části voda, či jakákoli jiná hmota, nenatekla a  když už, tak aby zaplavila jen její "spodní" část a to jen malinko, která je v tu chvíli "pod vodou". Proto jsou tyto chodby stavěné nahoru, dolů a do všech stran... Proto si také myslím, že pod pyramidami je to samé, co je nad jejím povrchem...

Mnozí badatelé na tuto myšlenku už také přišli, ale nedostali povolení k výkopovým pracem... zkuste hádat asi tak proč... že by ta pravda o pyramidách byla ještě děsivější? Ano, ano pravda je hodně děsivá a málo kdo ji i v dnešní době unese, natož pak před necelým stoletím... nejen, že první badatelé, co tam vstoupili a "vykradli" tuto Noemovu archu, tak za záhadných okolností zemřeli, ale nikdo další už nedostal povolení k výzkumu, o výkopových pracech nemluvě....

Samo sebou, že to neplatí u všech pyramid (bóje), ale pro tu původní ano. Kopie pak byly stavěny zcela jinak. Byť se nám uchovala jejich podstata, ale ne pravý smysl... to jest zachování života za každou cenu. Není náhodou, že se povídá, že v Cheopsově pyramidě čas neplyne... nemá taky kam, když je vše "zmražené"... ona ta mumifikace, kterou egypťané prováděli dost dobře může souviset právě s tímto, tedy s reinkarnací boha slunce RA, nebo snad raději RNA? Jistě víte, co to značí. Náhoda? RNA je přeci základem pro naklonování buněk a používá se k tomu světlo, které zároveň dodává i potřebné teplo... šlo tedy o to uchovat buňky v obnovitelném stavu, aby v případě potřeby mohly být opět použity.

Ale pojďme ještě na chvíli dál. Tímto se totiž dostáváme ke slovu Noe. Je to náhoda, že archu stavěl člověk jménem Noe, nebo je v tom něco víc? Když si toto jméno rozebereme, tak nám to napoví mnohem víc. Noe je pozpátku EON, což znamená v překladu VĚK... a skutečně, čas se díky této arše vrací opět na začátek vývojového řetězce. Také to jistě souvisí s tím, že tato "archa" přečká VĚKY...

Už začínáte chápat tu smrt těch badatelů? Mohlo se stát, že otevřeli klon "špinavé" DNA, který za tu dobu zmutoval a stal se z něj nebezpečný vir? Popřemýšlejte o tom, až si tento článek dočtete...

V Bibli se píše, že tato "potopa" trvala několik dní. Když zvážíme všechny možnosti, to jak dlouho se slaná mořská voda odpařuje, pokud to ovšem byla voda a další věci tak musíme zákonitě dojít k tomu, že to nebyly dny, ale věky, tedy generace. Z Bible víme, že potopa trvala hezky dlouho 40 dní pršelo, 150 dní se voda ustalovala a... hodně hodně dlouho opadávala. Máme si tedy myslet, že se voda, která sahá až přes největší horu světa se vypaří za rok? Tomu neuvěří ani malý dítě, když se nad tím jen trochu zamyslí. Takže, buď vůbec nešlo o vodu, ale bylo to něco jiného (prach), nebo zde musel působit mimo tu vodu také obrovský žár, aby se ta voda dokázala odpařit, případně větší rotace planety a chlad, aby naopak mohla ztuhnout na pólech. Bible píše něco kolem 10 měsíců než voda opadla o patnáct loktů Lokej je caa 60cm...15x60cm = 9m což je neuvěřitelné, protože s našimi nynějšími poznatky se 1m vody na naší matičce Zemi z oceánu odpaří, či přibude přibližně za 100let což znamená, že tato "voda" opadávala přes a teď se podržte přibližně milión let (dost záleží na podmínkách)a opět tu máme onen "ón" (EÓN), tedy jednu vývojovou generační řadu... po 40 dnech, kdy byl uviděl první vrcholek hory, pak vypustil krkavce, ale ten se neuchytil, za dalších 7 dní už mu holubice přinesla první stéblo a za dalších 7 dní se k němu už nevrátila...

V tomto celém je spousta symboliky... čísla zde značí příčiny a následky (zapátrejte v numerologii i v tajemství slov), dny ukazují na to, jak dlouho tato válka trvala. Ptáte se jaká? K tomu se dostaneme. Možná se teď budete divit, ale souvisí to se stvořením světa a prvotním "Bohem" , o kterém jsem už jednou psal... Měsíce jsou pak nuceným příměřím, kdy nebylo možné planetu obývat a týdny (těch 7 dní) značí dobu, kdy se začalo vyjednávat o míru. Ne nadarmo je holubice s ratolestí odznakem míru a krkavec je ten, kdo se považuje za zlého, či nechtěného, případně postradatelného...

Neříkám taky však, že tento poslední odstavec je jediné vysvětlení, verzí je celkem dost. Nicméně musím vyvrátit tu o Atlantidě a měsíci, protože už tehdy lidé znali pojem měsíc jako časovou jednotku, takže to odporuje tomu, že Měsíc byl nějaká planetka sem na zem vržená, to už ta teorie o tom, že je to kus naší Země je daleko pravděpodobnější, byť je to stále ještě dosti šílené...

Přesto však tento velice prastarý příběh o naší historii má několik podtextů, které se i přes pečlivou práci církve nepodařilo zcela zakrýt... Především pak ten, že Měsíc tak, jak ho známe dnes, byl kdysi obyvatelný a byl na něm život, což podporují i jiné teorie o Atlantidě... Je možné, aby jsme byli tím, kdo zvítězil v této planetární válce mezi Zemí a Měsícem, nebo tohle byla jen jedna z mála bezvýznamných bitev v tom celém galaktickém kolotoči? Tato otázka bude v dohledné době vyřešena, již se k tomu schyluje... takže pak už nebude dohadů... v brzké době několika let nás čeká velmi zajímavé setkání...s našimi tvůrci, přesněji řečeno se podobným druhem lidí, jako jsme my sami, ale přeci jen o "krapet" vyspělejšími... Jasně... je to sci-fi.... ale zvažte to... mohli by nám poslat na "uvítanou" nějaký "hezký" dáreček v podobě pro ně neškodné bakterie, se kterou se však tady na zemi žádný tvor ještě nesetkal a která by tu způsobila podobnou pohromu jako kdysi ona potopa. Opět tedy může dojít k vyhubení lidstva, tak jak se to už skoro podařilo? Připomíná vám to něco? Možná ani to není náhoda... Co když jsme my tím "špinavým" genem, co zamořil kdysi krásný Mars, později Měsíc a nakonec Zemi?

Vím, že hodně skáču z jedné stany na druhou, ale je to nutné. Ostatně ani Bible není psána jednoduše, nehledě na to, že spousta těchto textů byla pozměněna. Vše má svůj důvod...  Je to právě z toho důvodu, že toto celé je jak pandořina skříňka. Vědět, co v ní je naráz a bez předchozího přemýšlení a pozvolného rozkousání a pochopení věcí, tak vás to zabije... Celé je to jako puzzle... taky se lépe skládají okraje a střed a teprve pak se všechny zbytky postupně doplňují... Jde o to udělat si alespoň přibližnou představu, byť nemusí být zcela správná. Nehledě na to, že jak už bylo v Bibli psáno, tak odhalí svá tajemství tehdy až na to přijde ten vhodný čas a každý, kdo pozměnil část jejího proroctví se bude třást strachem... Nejsou však tím myšleni konkrétní lidé, ale každý, kdo ta proroctví nepochopil. Kdo má uši slyš... pravda po tisíci letech vychází opět na světlo...

Podrobněji se o tom zas rozepíšu jindy... takže zatím můžete chvilku opět něčem přemýšlet :-D