Minulost, přítomnost a budoucnost

06.10.2015 15:47

Budoucnost je výslednicí přítomného okamžiku... je jen minulost je tím, co je TEĎ, bez minulosti by jsme nebyli takoví, jací sme teď a nečetli tyto řádky... celá naše minulost vyústila až sem, co bude následovat to se můžeme jen domnívat, nic není dané, budoucnost má mnoho podob... řeknete si, že víte, co bude v nejbližším okamžiku, ale ani to není pravda, zazvoní zvonek, nebo vám hlavou prolítne nějaká myšlenka a vše bude jinak... nebo zemřete na zástavu srdce, podlomí se vám kolena spadnete, nebude moci dýchat... všechno tohle se stát klidně může a to kdykoli... proto žijme života tak, jakoby jsme měli umřít a život nám nadělí spoustu krás... jistě jsou tu starosti s penězi, s jídlem a tak, ale to je jen povrchní, když se nad tím zamyslíte... co jsou peníze a neustálé žraní... stali jsme se na obou věcehc závislí... nevidíme cestu, která vede ven... do světa krás a bezstarostnosti, jelikož tyto starosti postrádají smysl, je zbytečné se strachovat o to, co bude... je užitečné mít starost v jednom okamžiku, když je to aktuální, ale jakmile to pomine, tak to vypustit z hlavy... ale to už sem se dostal někam úplně jinam... Přítomný okamžik je jedinečný, nikdy se na světě neděje nic dvakrát stejně... jen podobně, proto si jej užívejte, dokud vaše mysl nebude zaplavena starostmi o to, co bude zítra, či co bylo... nad tím se nemá smysl pozastavovat, protože co bylo nezměníme a co bude, to je ve hvězdách, máme na tom sice taky podíl, ale kam kráčíme nevíme... stále jen hledáme místo toho, abychom obdivovali krásu světa v každé kytičce, v každém nadechnutí, v každém čase, s kýmkoli..