Lekce vytrvalosti

05.10.2015 13:13

Lekce vytrvalosti za padesát centů...

aneb
co dokáže silná vůle
 

Příběh je zasazen do doby otroctví nebo těsně po něm... někde v Americe...
Strýc spravoval velkou farmu, kde žilo mnoho barevných pachtýřů.

Najednou se tiše otevřely dveře a dovnitř vstoupilo barevné děvčátko, dcera jednoho z nájemců a zastavilo se u dveří. Strýc vzhlédl, uviděl dítě a osopil se na ně:"Co chceš?"
Dítě odpovědělo:"Máma vám vzkazuje, že jí máte poslat těch padesát centů."
"Ani nápad," odsekl strýc, "koukej plavat domů."
"Ano, pane," řeklo dítě, ale neodešlo!
Strýc se zaujetím pokračoval ve své práci a dítěti dál nevěnoval pozornost. 

Když vzhlédl a uviděl, že tam děvče ještě stojí, rozkřičel se na ně:"Říkal jsem ti, abys mazala domů. Tak padej, nebo na tebe vezmu rákosku!"
Děvčátko odpovědělo:"Ano, pane." A ani se nepohnulo.
Strýc pustil pytel obilí, který právě chystal nasypat do násypky mlýna, popadl lať a s výhružnou tváří vykročil proti dítěti.
Zatajil jsem dech. Bylo jasné, že se schyluje k násilí. Znal jsem strýcovu prchlivost.

 

Když strýc došel k místu, kde stálo dítě, děvče rychle vykročilo vpřed, pohlédlo mu do očí a zaječel zplna hrdla:"Máma nutně potřebuje těch padesát centů!"

Strýc se zastavil, chvíli na děvče zíral, pak zvolna položil lať na zem, strčil ruku do kapsy, vytáhl z ní půldolar a podal ho dítěti.
Dívenka si vzala minci a pomalu vycouvala ze dveří, nespouštějíc oči z muže, nad nímž právě zvítězila. 

Když odešla, strýc usedl na bednu a dobrých deset minut hleděl oknem ven. S hlubokým respektem přemítal o tom, jak dostal za vyučenou.

Jde o to, že když něco chceme, tak je potřeba vytrvat a stát si za tím. Včas se vzepřít a výsledek je zaručen.