Bůh je v nás

05.10.2015 11:24

Andělem můžete být vy, já, nebo kdokoli jiný, také tak můžeme být čerti, ďábli, temné bytosti, v závislosti na tom, co si právě přejeme a jaké jsou naše myšlenky, nicméně jediné co je opravdu silné je Bůh. Měl jsem možnost se setkat v životě již s několika jeho zázraky a musím říci, že jen silná víra dokáže změnit chod věcí. Je to tedy celé jen o víře, o čisté víře v sebe sama, jsme přeci božské bytosti, jsme přeci takový jako Bůh... Bůh nás stvořil k obrazu svému, tedy i se vším, co dokáže on... proto tedy i my máme tuto možnost dělat zázraky a je na nás, jak ji dokážeme rozvinout, či využít ve svůj prospěch a především ve prospěch okolí...

Všechny činy budou po zásluze odměněny, každý tu máme nějaký úkol... mým úkolem je to, aby si lidi uvědomili, že jsou svojí podstatou božské bytosti, jsou součástí Boha, a tak jako my nemůžeme bez něj existovat, tak i on nemůže existovat bez nás, jsme jedno tělo jedna duše v miliardách variant... božské zázraky se dějí jen skrze nás, dalo by se tedy říci, že jsme jeho hůlkou, kterou Bůh kouzlí, jsem jeho prodlouženou rukou, jsme jeho součástí. Bez nás by se zázrak nestal. Jen skrze nás může přijít zázrak. Přesně tohle učil Kristus... ne já, ale tvá víra tě uzdravila... on neměl jako jediný tu moc, ale ta moc je v nás v každém, on nám dal jen příklad toho, jak to dělat a na co se zaměřit... Když tedy budeme jednat tak jako on a budeme se držet těch božských zásad, tak na nás nebude mít temnota vliv, protože tam kde je světlo, tam temnota nemá moc...

Anděl vám může vstoupit do života a ani o tom nebudete vědět... nebo ho naopak poznáte ihned, co se s ním střetnete, záleží na vaší vnímavosti... ale stále má jen omezené možnosti oproti Bohu a síle tvé myšlenky... vy jste strůjcem všeho, co se kolem vás děje... jaký je svět uvnitř vás, takový je i svět kolem vás... přitahujeme totiž vše, na co myslíme, jak to dobré, tak i to špatné... pokud tedy máme pochybnosti o sobě, tak tyto pochybnosti budou vidět i v reálu na našem okolí... pokud nás něco hryže v duši, nějaké temné myšlenky, tak se to odrazí i na světě kolem nás... jsme tvůrci světa kolem nás... jen skrze nás dochází ke změně ve světě, ve kterém žijeme... a to že myšlenkymi dokážeme do svého světa přitáhnout i temné bytosti jsem se již také přesvědčil, ale nemusejí mít nad námi vládu, pokud budeme mít stále v duši slunce... vše je o síle myšlenky, ta dokáže mnohé i věci, které se zdají být nereálné, či neuvěřitelné... pokud bude naše mysl dostatečně silná a naučíme se ji ovládat, tak i žití bez potravy a přísunu tekutin je možné, sám jsem se o tom už přesvědčil... je to tedy celé jen v nás, co dokáže naše mysl, jak ji nasměrujeme a k jakému účelu ji použijeme... zda k dobru, nebo zlu... vše je to jen o zvyku, kdo se naučí zvyknout si na prosluněný den i v nejhorších chvílích svého života, ten má vyhráno.

My jsme ta nebeská jízda, když konáme dobro. My jsme tím, kdo dokáže potlačit zlobu v sobě, nikdo jiný to za nás neudělá. Každý člověk má v životě nějaké těžkosti a záleží na něm, jak se s nimi vypořádá, nedá se soudit, zda se někdo má hůř nebo líp, všichni jsme na tom stejně... dostali jsme stejné možnosti... máme hlavu, tak mysleme!!! I se špatnými kartami v životě se dá vyhrát na celé čáře, záleží jen na našem umu. Ale to už jsem se dostal někam úplně jinam... chtěl jsem tím vlastně říct, že nikdo než my nemá moc nad námi, pokud se necháme porazit na kolena, je to jen naše zásluha a nikoho jiného... Totéž se týká temných bytostí, které nám vstupují do života, pokud budeme zářit světlem, tak tyto temné bytosti nebudou mít šanci cokoli proti nám udělat, protože jejich činy nás nezasáhnou. Byť se někdy zdá, že jsem se dotkli až samotného dna sebe sama, tak je to jen proto, aby jsme pochopili, že to byla jen zkouška naší silné víry a víry v sebe sama...

Požádej a dostaneš... popros a bude ti odpuštěno... to jsou základní mantry našeho života... pokud se je naučíme využívat, tak máme vyhráno... důležité ale je, že to musí vycházet přímo z nás a pak naše prosby budou vyslyšeny... někdy to trvá déle, jindy krátce v závislosti na tom, jak je třeba. Každý člověk si musí projít určitými zkouškami duše a víry, aby pochopil, co vlastě od Boha dostal, někteří to pochopí při první zkoušce, jiní se musejí v tom bahně válet dlouho, ale rozhodně to není z libosti Boha, ale jen ze zatvrzelosti duše. Každému, kdo prosí bude jednou podána pomocná ruka, ať již v podobě člověka, který bude mít vlastnosti anděla nebo v nějaké větě, která nás postaví opět na nohy...