Způsob výkladu mariášek

Výklad mariášových karet
7x4 + 4 dopňkové
(postup výkladu)

Míchání:
Musí být důkladné, barvy nesmějí být hustě vedle sebe.
Po vykladači je zamíchá ten, kdo chce znát věštbu a bude přitom myslet na to, co se chce dozvědět. Dobré je myslet na jednu věc a "určitý" čas (ve dnech, v měsících, v rocích, v životech).
Vykladač je znovu zamíchá.
Míchání tedy proběhlo 3x

Snímání:
Ten dotyčný musí myslet na to, co se chce dozvědět.
Pravou rukou (pro život) nebo Levou rukou (pro ducha)
Sejmout z leva do prava nadvakrát, tak aby vznikly 3 hromádky (min. o 4 kartách).

Zdvižení karet:
1. levá hromádka - podíváme se na spodní 3 karty
2. pravá hromádka - podíváme se na spodní 4 karty
3. prostřední hromádka - podíváme se na spodní 2 karty

Z těchu uděláme "základní" výklad. Je třeba jej pořádně promyslet a nespěchat u toho. Toto je však základ, který se může při výkladu změnit!

Karty složíme dohromady tak, jak jsme je postupně brali do ruky (pokud jsme tak již neučinili). Nesmí se zamíchat!!!

Rozložení tabule:
Z leva do prava 7 karet po 4 řadách
Zbyly nám v ruce 4 karty. Ještě je nesmíme obracet.
Položíme je rubem vzhůru na tyto karty:
Zelené eso, červené eso, červeného svrška a červeného krále.

Často se stává, že jedna nebo více karet chybí (máte je v ruce mezi těmi 4 kartami). Proto si vyberte takovou kartu, jíž připisujete velký význam, a která se objevila u základního výkladu (některá z těch 9 karet ze snímání)

Jakmile jsme tedy pokryli tyto čtyři karty, tak je (ty horní), postupně obracíme a díváme se (přemýšlíme o tom v duchu), jak se mění základní výklad.

Hlavní výklad:

Dává-li si vykládat muž začínáme výklad u červeného krále, dává-li si vykládat žena, začínáme u červeného svrška. Pokud tam tato hlavní karta není, začínáme výklad u červeného spodka, což jsou myšlenky hlavní karty, případně u červeného esa, které zobrazuje rodinu dotyčné osoby. Svršky považujeme vždy za manželky, nebo milenky králů téže barvy, ale jen v tom případě, že mezi nimi neleží více jak tři karty. Jinak mají tyto karty svůj vlastní význam podle významu, který je uveden na další stránce. Když jsou svršky daleko od králů, považujeme je za příbuzné, přítelkyně, či nevěsty... tedy vždy osoby svobodné.

Vykládáme vždy do hvězdice, to co je po levé straně je minulost, to co je po pravé straně je budoucnost, co je nad hlavní kartou jsou myšlenky a plány, to co je pod ní jsou ty věci, které osobu nejvíce tíží. Sedmičky a devítky všech barev jsou velmi důležité karty, protože mají velký vliv nejen na výklad, ale teké na celou skupinu karet, která se na stole nachází. Někdy se stane, že hlavní karta (červený svršek, či král) leží příliž blízko okraji a my tak nevidíme co se bude dít, či co se dělo, v závislosti na tom, co se chceme dozvědět. Proto je třeba provést celý výklad, včetně míchání, ještě jednou, aby se věštba upřesnila.

 

Potvrzení správnosti výkladu

Dává-li si karty vykládat muž, položíme na stůl červeného krále, pokud žena, tak červeného svrška. V obou případech leží karta lícem vzhůru. Zbylo nám tedy v ruce 31 karet. Řádně je promícháme a osoba která chce vědět věštbu je na třikrát sejme. Vzniklé tři hromádky klade jednu vedle druhé a pak je již známým způsobem složíme v jednu. Potom sejmeme z hromádky dvě karty, a položíme je rubem vzhůru na hlavní kratu a to tak že do kříže. Dále vezmeme další tři karty a pokládáme je již lícem vzhůru nad hlavní kartu. Další tři karty položíme pod hlavní kartu. Nyní vezmeme dvě karty a položíme je v levo a to tak, že necháme mezeru pro kartu a pokládáme je z prava do leva, totéž provedeme pro pravou stranu, ale obráceně. Máme tedy před sebou třinást karet ve skupinách 3-7-3. Promyslíme si výklad a pak obrátíme zbylé dvě karty, které překrývají halvní kartu a položíme je vedle ní. Horní v levo, spodní v pravo. Nyní začneme s výkladem významu karet. Nejprve v řadě, kde leží hlavní karta a připojujeme k tomu význam karet okolo nich ležících a dáme to do souvislosti s výkladem základních devíti karet. Zjistíme-li mezi oběma výklady souvislost, potvrdili jsme zkoužkou, že věštba je správná.

 

Výklad s patnácti kartami

Po důkladném promíchání sejme osoba, která chce znát budoucnost a vykladač rozdělí karty na dvě hromádky po šestnácti kartách. Jednu z nich dá dotyčné osobě vybrat. Vybranou hromádku vezme vykladač do levé ruky a první kartu odloží stranou pro překvapení. Zbylých patnáct karet opět zamíchá a rozdělí je na tři hromádky po pěti kartách. Z každé hromádky pak vezme po jedné kartě a dá je na již předtím odloženou kartu pro překvapení. Máme tedy čtyři hromádky po čtyřech listech v následujícím pořadí:

1. pro osobu

2. pro dům

3. pro náhodu

4. pro překvapení