Listy

Sedmička – malá cesta, vycházka

Sedmička u červené osmičky, blízko svrška nebo krále – brzy promluvíme s osobou, kterou svršek nebo král představují

Sedmička s kulovou osmičkou – mlčenlivost

Sedmička s žaludskou osmičkou – pomluvy

Sedmička obrácená – z procházky sejde

 

Osmička – krátkou cestu

Osmička s kartou červenou – cestu pro zábavu

Osmička s kartou kulovou – krátkou obchodní cestu

Osmička s kartou žaludskou – cesta špatně skončí

Osmička obrácená – zůstaneme po krátký čas doma

 

Devítka – žárlivost, vykládá-li se svobodným lidem

Devítka a sečvenou sedmičkou – povzbuzení k lásce a odstranění všeho, co tuto lásku ztrpčuje

Devítka s kulovou sedmičkou – příjemý konec

Devítka se zelenou sedmičkou – omyl, neoprávněnou žárlivost

Devítka u červené osmičky – neočekávanou návštěvu

Devítka u červené desítky – pozvání ke svatbě

Devítka u červeného esa – vzdálené přátelství

Devítka u kulové devítky – povinost někomu platit alimenty, či výživné

Devítka s kulovým esem – pozbudeme část jmění úpadkem, nebo neplacení nám

Devítka obrácená – milostný románek

 

Desítka – dalekou cestu

Desítka s žaludskou sedmičkou – cestu, kterou neradi konáme

Desítka s žaludskou osmičkou – zkusíme mnoho špatného na této cestě

Desítka s žaludskou devítkou – k cestě vůbec nedojde

Desítka s žaludskou desítkou – cestu vyžaduje právní rozepře

Desítka s žaludským esem – k cestě nás vyzve smrt příbuzného

Desítka s červenou sedmičkou – daleká cesta nás potěší

Desítka s červenou osmičkou – daleká cesta nás pobaví

Desítka s červenou devítkou – na cestu jedeme se synem nebo s dcerou

Desítka s červenou desítkou – na cestu jedeme s manželem(kou)

Desítka s červeným králem – daleká cesta k rodičům nebo příbuzným

Desítka s kulovou sedmičkou – cesta se vydaří

Desítka s kulovou osmičkou – cesta bude spojena s velkými výlohami

Desítka s kulovou devítkou – bude to cesta za obchodem

Desítka s kulovou desítkou – cesta kvůli dědictví

Desítka s kulovým esem – cesta kvůli koupení fabriky, nebo statku na venkově

Desítka se zelenou sedmičkou – k cestě dojde náhle

Desítka se zelenou osmičkou – po této cestě budou následovat jiné, menší

Desítka se zelenou devítkou – pochybnost, dojde-li k cestě

Desítka se zeleným esem – k cestě nás vyzve dopis, či zpráva

Desítka obrácená – zůstaneme dlouhou dobu doma

 

Spodek – smýšlení, city a myšlenky zeleného svrška, nebo krále

Spodek s kartami červenými – city nebo myšlenky těch dvou jsou přátelské

Spodek s kartami kulovými – city nebo myšlenky těch dvou jsou žištné

Spodek s kartami zelenými – city, nebo myšlenky těch dvou jsou žárlivé

Spodek s kartami žaludskými – city, nebo myšlenky těch dvou jsou falešné, mstivé

 

Svršek se zeleným esem v blízkosti – manželku zeleného krále

Svršek, kolem kterého není zelené eso – přítelkyni toho, komu se karty vykládají nebo také plavovlasou slečnu

Svršek s červenou sedmičkou – manželku nebo přítelkyni, hodně mladou

Svršek s červenou osmičkou – dobrosrdcečnou

Svršek s kulovou sedmičkou – je jí asi třicet let (v nejlepším věku)

Svršek s kulovou osmičkou – čeká ji velké dědictví

Svršek se zelenou sedmičkou – je jí asi čtyřicet let (zkušená)

Svršek se zelenou osmičkou – je povahy nestálé

Svršek s žaludskou sedmičkou – je starší než padesát let (je ostřílená životem)

Svršek s žaludskou osmičkou – svéhlavá, miluje hádky

 

Král – hodný přítel nebo příbuzný

Král s červenou devítkou – povoláním řemeslník

Král se zelenou devítkou – povolání rolní, zahradník

Král s kulovou devítkou – povolání obchodník

Král s žaludskou devítkou – povolání voják

Král vedle zeleného spodka nebo nad ním – ženatý

Král s obrácenou devítkou – bez práce

 

Eso – psaní, zpráva

Eso s červenou sedmičkou – psaní milostné

Eso s červenou osmičkou – písemné blahopřání nebo gratulace

Eso s červenou devítkou – křestní list

Eso s červenou desítkou – svatební smlouvu

Eso s červeným esem – kupní listinu na dům, byt

Eso s kulovou sedmičkou – žádost o půjčku, či o podporu

Eso s kulovou osmičkou – obchodní list

Eso s kulovou devítkou – los, akcie, nebo jiný cenný papír

Eso s kulovým esem – služební dekret nebo patent

Eso se zelenou sedmičkou – psaní překvapujícího obsahu

Eso se zelenou osmičkou – písemné vyzvání k výletní cestě

Eso se zelenou devítkou – psaní, které vybízí ke smíření

Eso se zelenou desítkou – cestovní pas, nebo jiný cestovní průkaz (vízum)

Eso s žaludskou sedmičkou – písemnou zprávu o nemoci nebo jiném utrpení

Eso s žaludskou osmičkou – dopis oznamující smrt

Eso s žaludskou devítkou – oznámení o zrušené úmluvě

Eso s žaludskou desítkou – oznámení, že vyšetřování, nebo proces špatně dopadl

Eso s žaludským esem – sdělení o procesu nebo o pozůstalosti

Eso v blízkosti žaludského spodka – spodek znamená posla jež donese písemnosti (doručovatel)