Kule

Sedmička - zisk v obchodě

Sedmička s červenou kartou - dobré obchody

Sedmička se zelenou sedmičkou - ctižádost

Sedmička s žaludskou sedmičkou - lakota

Sedmička obrácená - ztráta v obchodě

 

Osmička - naději na získání peněz ( i dlužených)

Osmička obrácená - ztráta peněz

 

Devítka - štěstí, čest, zásluhy, mzdu

Devítka s červenou sedmičkou - trpělivost, spokojenost

Devítka s červenou osmičkou - zklamání

Devítka s červenou devítkou - ztrátu peněz následkem smyslné lásky

Devítka s červenou desítkou - sňatek zlepší naše poměry

Devítka s červeným esem - stavbu nového domu

Devítka se zelenou sedmičkou - pilnost a přičinlivost

Devítka se zelenou osmičkou - budeme zbaveni starosti a zármutku

Devítka se zelenou devítkou - vyvázneme z nebezpečí, které ohrožovalo náš život

Devítka se zelenou desítkou - cestováním nebo prací získáme majetek

Devítka se zeleným esem - napsáním knihy získáme peníze

Devítka s žaludskou sedmičkou - karbanictví

Devítka s žaludskou osmičkou - utrácení v jídle a pití

Devítka s žaludskou devítkou - pokutu pro utrhání na cti

Devítka s žaludskou desítkou - krátké uvěznění

Devítka s žaludským esem - dlouhé uvěznění

Devítka obrácená - poplatky

 

Desítka - peníze, neočekávané dědictví, zbohatnutí

Desítka, blízko kulových a červených karet - nesmírné bohatství

Desítka se spodkem - přízeň a milost, toho, jež spodek vyjadřuje

 

Spodek - myšlenky nebo city kulového krále a kulového spodka

Spodek s kartami červenými - myšlenky jsou přátelské

Spodek s kartami kulovými - myšlenky jsou zištné

Spodek s kartami zelenými - myšlenky jsou žárlivé

Spodek s kartami žaludskými - myšlenky jsou zlé, mstivé

 

Svršek - manželku kulového krále, dámu, případně také bohatou vdovu

Svršek s červenou sedmičkou - je mladá

Svršek s kulovou sedmičkou - je jí asi třicet let

Svršek se zelenou sedmičkou - je jí asi čtyřicet let

Svršek s žaludskou sedmičkou - je jí přes padesát let

Svršek s červenou osmičkou - je velice sličná

Svršek s kulovou osmičkou - je dobrého srdce

Svršek se zelenou osmičkou - je marnivá nebo pyšná

Svršek s žaludskou osmičkou - je zlé povahy

Svršek s kulovým králem - potvrzení šťastných příhod, anebo příznivé ukončení věcí nepříjemných, které karta vůbec věštila

 

Král - rodem nebo postavením vysoký pán

Král s červenou devítkou - je dobrotivý, mírný

Král s kulovou devítkou - je šlechetný, rád pomůže

Král se zelenou devítkou - je přísný, ale spravedlivý

Král s žaludskou devítkou - je nevlídný, zlý

 

Eso - štěstí

Eso s čevenou sedmičkou - přízeň a lásku přítele, nebo přítelkyně

Eso s kulovou sedmičkou - nepatrný dar

Eso  se zelenou sedmičkou - vítaný dar

Eso s žaludskou sedmičkou - dar, kterého si nevážíme

Eso s červenou osmičkou - dar k jídlu, dobře chutnající

Eso s kulovou osmičkou - dar prostřední ceny

Eso se zelenou osmičkou - dar, který jsme očekávali

Eso s žaludskou osmičkou - dar, který nám uškodí

Eso s červenou devítkou - dar k svátku nebo k narozeninám

Eso s kulovou devítkou - dar veliké ceny, nebo peněžitý dar

Eso se zelenou devítkou - dar, který nás překvapí

Eso s žaludskou devítkou - dar, který se nám nelíbí

Eso s červenou desítkou - štěstí v manželství

Eso s kulovou desítkou - dědictví

Eso se zelenou desítkou - rozšíření a výnosnost obchodu

Eso s žaludskou desítkou - velkou výhru

Eso s červeným esem - výnosný úřad

Eso se zeleným esem - získáme velký dům nebo výhodný statek

Eso s žaludským esem - příznivé ukončení procesu

 

Znamená-li kulové eso nějaký dar, soudíme, že je to dar od svrška nebo krále, když některá z těchto dvou karet leží blízko kulového esa