Snář

Tunel

Tunel zobrazuje průchod do jiného světa, či do jiné dimenze vnímání. Pokud je na konci tunelu světlo (pocitově jiné než běžné), značí to přechod do "jiného" života. Nemusí jít nutně o smrt jako takovou, ale spíše jde o propojení současného života s duchovním, ale na úrovni podvědomí. V současném...

Most

Most je jakýmsi překlenutím mezi tím, co je teď a tím, co bude následovat(obecně). Podle jeho délky můžeme usuzovat, jak dlouho toto překlenutí budeme muset zvládat. Podle jeho stavby(kláda, lávka, betonový, železný, lanový) vidíme, jak je toto překlenutí pevné a zda nás udrží(nejen...

Byt

Byt – pokoje a jejich vybavení (kuchyň, obývací pokoj, pracovna, dětský pokoj, ložnice, tělocvična, spižírna, půda)   O bytech jsem se již zmiňoval v souvislosti s panelovými byty, a proto se teď podíváme na jednotlivé pokoje v bytech a na některé specifické zařízení...

Domy

Rodinné domy, paneláky, hospodářské budovy, office buildings, fabriky, chaty   Ještě než se rozepíšu o jednotlivých budovách je třeba se zmínit, že u všech platí čím větší a hezčí, tím lepší, tedy pokud patří nám, ale i zde platí všeho s mírou. Velikost s sebou nese i spoustu starostí ať...

Dopravní prostředky

Všeobecně zobrazují to, jak se "vezeme" v životě, případně jaký je náš život jako takový. Jde tedy především o to, jak tohle vnímáme a nikoli o to, jaký ten náš život skutečně je. Prvním nejvíce užívaným dopravním prostředkem ve snech je auto. Auto ve snu zobrazuje především náš vztah. Podle...

Čísla

Arabské číslice Nula ve snu představuje celek, je alfou i omegou zároveň, je počátkem a koncem všeho, představuje jednotu, celou Pravdu, pochopení vesnírných principů, má v sobě jak to dobré tak to špatné. Pokud souvisí se vztahem, tak představuje harmonii. Jednička ve snu představuje jedince, naše...

Barvy

Barvy ve snu zobrazují především vlastnosti nebo myšlenky a postoje k dané věci. Ne každý má stejný "pohled" na barvy a níže popsané výklady barev se tedy mohou pro každého lišit! Je potřeba si před výkladem ověřit, co pro koho která barva znamená. Důležité: u očí následující významy barev...

Vzduch

Otázka týkající se tornáda, která mě zaměstanla, se sice zdála být jednoduchá, ale ve skutečnosti je to dosti zapeklitá situace. Půodně jsem měl o tornádu napsáno jen pár řádek, něco v tom smyslu, jaký jste asi už četli od jiných vykladačů. Pak jsem si ale řekl, že vám to přiblížím trochu víc a...

Voda

Voda je jedním ze čtyř základních živlů Země a tudíž má, tak jako ostatní tři živly, které také později popíši, ve snech velmi důležitou roli. Voda je v realitě, tak i ve snu, životodárnou tekutinou. Je tím, co dává "mrtvým" věcem život. Můžeme tedy říci, že uvádí v pohyb vše, čeho se dotkne. Nelze...

Úd a stehna

Úd Úd ve snu se jednak podobá rodičům, jelikož má v sobě plodivou sílu a také dětem, jelikož je jeich původcem. Dále se podobá ženě a milence, neboť je nezbytný pro hry lásky. A v neposlední řadě pak sourozencům a všem pokrevně příbuzným proto, že stav každého rodu závisí na údu. Podobá se i síle a...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5