Snář

Létání, plavání ve vzduchu

Létání ve snu zobrazuje, že jsme odproštěni od všech svých strachů a bloků, které nás táhnou k zemi... každý létá trochu jinak, někdo si u toho pomáhá rukama a plave jako ve vodě, jiný se vznáší jen silou vůle, či jakoby na obláčku v lotosovém sedu... není to až tak podstatné, důležitý je právě ten...

Sníh

Pokud se nám zdá o sněhu a je venku sníh, tak to neznamená nic, jen se vám do snu promítá skutečnost... Něco jiného je, když sníh není a zdá se vám o sněhu a věcí kolem toho... Sníh je jiné skupenství vody, tedy myšlenek... Jsou to zmrzlé city k okolnímu svtěu či, k někomu, či nějaké věci....

Houby

Než se zaměříme na houby ve snu jako takové, tak je třeba pochopit, jak vznikají a co vše je k tomu potřeba... Hoby vyrůstají ze země, když je vlhko, většinou po dešti, anebo když je půda zapařená, tedy, když vysvitne sluníčko, aby zem prohřálo... Když zemi zalije déšť, tak je to jako by se...

Zápas

Zápasit ve snu s někým pokrevně příbuzným, či s přítelem znamená rozepře a nepřátelství s touto osobou. Z těch, co jsou již v rozepři, bude ten, jemuž bylo ve snu přisouzeno zvítězit v zápasu, mít přesilu i v realitě, pokud ovšem spolu nezápasili o půdu. V takovýchto sporech je totiž s větším...

Běh

Běžet krátký běh ve snu je pro všechny kromě nemocných prospěchem, kdykoli při tom zvítězí (proběhnou cílovou páskou). Jedni tak mohou dojít k cili svých záměrů a druzí pak k hranici života po jeho naplnění. Dlouhý běh běžet ve snu znamená totéž co krátký běh. Všechno se zpravidla uskutečňuje v...

Koně

Koně jsou velmi bystrá stvoření, jsou to dobří stratégové, silní jedinci, ale také si zakládajkí na kráse. Milují volnost a svobodu. Ve snech se koně zjevují převážně právě z těchto důvodů. Vidíme-li tedy koně svobodné, ať již na pastvě, tak i jen tak volně pobíhajícího, tak to věští, že budeme...

Divadlo, básníci a mluvčí

Vystupovat ve snu v tragédii, vlastnit tragická dramata nebo výtvory, naslouchat ve snu tragédiím, či je recitovat zanmená, že se tomu, kdo si z řečeného něco pamatuje, všechno v tomto rozsahu splní, kdežto tomu, kdo si nepamatuje ničeho, vzejdou útrapy, boje, zpupná jednání, nebezpečí anebo je-li...

Trubka, flétna, píšťala a kytara

Sen, že vytrubujeme na posvátnou trubku je dobrý pro ty, kdo se chtějí s někým setkat a pro ty, kdož přišli o nějaké podřízené, či služebnictvo. Ve válce totiž tento nástroj svolává ty, kteří se roztrousili. Skrze pronikavý zvuk odhaluje věci utajené. Nemocné takovýto sen usmrcuje, neboť trubka se...

Některé hry a cvičení

Házet si s míčem veš snu zobrazuje nekonečné sváry, často také i lásku k poběhlici, či kasanovi, jelikož se takováto hra jim podobá tím, že nikde nezůstávají na trvalo a chodí za mnohými. Hrát ve snu kopanou a vyhrát značí, že pomocí kolektivu dosáhneme cíle. Pokud prohrajeme, tak cíle nebude...

Učení se písmu a řeči

Těm, kdož se ve snu učí písmu, či řeči, aniž by je znal takové snové vidění předpovídá v budoucnu něco dobrého, ale spojeného s námahou. Neboť ti, kdož se učí, se namáhají, ale učí se přitom ke svému prospěchu. Jestliže by někdo písmo, či jazyk ovládal a učil se ve snu tomu znova, pak je to třeba...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>