Alternativní medicína

V dnešní přetechnizované době se medicína více zaměřuje na technické prostředky a metody pro prevenci i léčbu a stále více se vzdaluje přírodním zásadám a tím i přírodním lékům a postupům. Výstižně a prostě to vyjádřil profesor Jayasurija (prezident Světové organizace alternativní medicíny), když řekl: "Dnešní lékař nastavěl mezi sebe a nemocného tolik aparátů, že přes ně na toho chudáka nevidí!"

Ať už se nám to líbí nebo ne, tak člověk je produktem přírody a jako takový má žít podle jejich zákonů a zásad, proto se mu také uprostřed ní nebo v nejužším kontaktu s ní daří skutečně nejlépe. Naopak, čím více se přírodě vzdaluje, čím více zapomíná na její zákony, tím se mu daří hůře. Ostatně je to dost jasně vidět na dnešním stavu lidstav jako celku.

Stejně tak to je s otázkami vědeckého řešení. V současném pojetí našich zástupců vědy je věda to, co provádějí lidé s řadou co nejzvučnějších titulů a s pomocí těch nejsložitějšíš a také nejdražších přístrojů a zařízení. Zapomíná se na hlavní zásady a účel vědy jako celku a především na toto:

- věda má sloužit jen a jen člověku a nejenom vybraným jedincům

- nedílnou součástí skutečné vědy a skutečného vědce je od nepaměti skromnost

- ve vědě platí ono klasické: "Člověk se musí velmi dlouho učit, aby zjistil, že vlastně vůbec nic neví"

- genialita je v jednoduchosti

Nezbývá než znovu citovat klasika, v tomto případě novodobého, doktora Lewise Thomase (prezidenta Ústavu pro výzkum rakoviny v USA). Prohlásil: "Za největší úspěch posledních sta let studia biologie považuji to, že jsme si konečně uvědomili, že ve vztahu k přírodě nevíme vůbec nic!"

Nechci zde pouze citovat novodobé klasiky, ale chci připomenout fakt, že řada vědců si dodatečně uvědomuje nesprávný trend vývoje světového zdravotnictní. Obecně se to vyjadřuje konstatováním, že "čím je v medicíně postup vědečtější, tím méně je fyziologický". Pochopitelně to platí jen tehdy, pokud se za vědu považují pouze vědeckovýzkumné ústavy, mohutná technika a nejvyšší náklady. Jeden holandský lékař to vyjádřil názorem, že pokud někdo najde lék proti rakovině, pak to nebude ani výzkumný ústav, ani vědci, ale normální prakticky myslící lékař. Asi tomu tak je, protože skutečná věda je jen v přírodě a v lidech.

Již citovaný Lewis Thomas přirovnává současné zdravotnictví k továrně, která používá stále složitější a tím i stále dražší stroje, zaměstnává stále kvalifikovanější a tím i lépe placenou obsluhu, ale přitom stále méně a méně produkuje. Jak potom taková továrna může dopadnout? A podle toho také vypadá naše zdravotnictví, ale v podstatě nejen naše. Je to také příkald, jak z původního nástroje pokroku, to jest z nové techniky, se postupem času stala brzda, protože ohromný průmysl výroby přístrojů a chemických léků se pochopitelně novým, ale jednodušším prostředkům brání.

Za daného stavu věcí vyplývá tudíž z celé situace naprosto logicky jediná správná cesta a to návrat k přírodě, ke kořenům medicíny jako takové, k nevyčerpatelným a nejvšestranějším zdrojům. Celý svět se také touto cestou ubírá, za pochopitelného a mnohdy i nepochopitelného odporu všech lidí zainteresovaných v současné situaci.

Z tohoto důvodu vznikla také v roce 1962 Světová organizace alternativní medicíny. Dala si za úkol pracovat na jejím maximálním rozšíření a přispět tak k postupnému ozdravování naší populace. Název "alternativní" je nesprávný, protože nejde o jednu z moha, ale o jinou, tedy alternativní medicínu. Jelikož se však obecně ujal, budeme jej používat také.

Tyto mé zápisky vám předloží jakési konkrétní základní seznámení s touto alternativní medicínou a s jejími metodami, technikami a prostředky, ale i s některými konkrétními postupy a výsledky. Pochopitelně to bude seznámení velice stručné, protože problematika celé alternativní medicíny je velice obsáhlá.

Domnívám se však, že tyto mé články vám pomůžou radou, v prípadě problémů, nebo návodem jak na co, či jak si počínat ve svízelných situacích a to především bez zatížení organismu nebo narušení jeho funkce. Pokusím se to psát nevědecky a co možná co nejvíce "lidsky", aby jste tomu dostatečně porozumněli... proto doufám, že vám to nebude vadit a případné "terminus-technikus" si vyhledáte sami.